Podpisałem w środę zarządzenie o powołaniu zespołu prokuratorskiego, który zajmie się aferą wyłudzeń kamienic na terenie Krakowa - poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ziobro powiedział na konferencji prasowej, że jego decyzja została poprzedzona przeprowadzoną przez prokuratora regionalnego w Krakowie analizą i kwerendą "zaległych spraw" w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz w podległych jej prokuraturach. Jak dodał, miała ona na celu weryfikację, czy również w tym mieście, podobnie jak w Warszawie, mógł mieć miejsce proceder wyłudzeń kamienic i nieruchomości przez zorganizowane grupy przestępcze.

Podpisałem w środę zarządzenie o powołaniu zespołu prokuratorskiego, który zajmie się aferą wyłudzeń kamienic na terenie Krakowa - poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ziobro powiedział na konferencji prasowej, że jego decyzja została poprzedzona przeprowadzoną przez prokuratora regionalnego w Krakowie analizą i kwerendą "zaległych spraw" w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz w podległych jej prokuraturach. Jak dodał, miała ona na celu weryfikację, czy również w tym mieście, podobnie jak w Warszawie, mógł mieć miejsce proceder wyłudzeń kamienic i nieruchomości przez zorganizowane grupy przestępcze.
Zbigniew Ziobro /Jacek Turczyk /PAP

Analiza ta - dodał minister - "prowadzi do jednego pewnego wniosku". Mamy do czynienia z wielką aferą wyłudzeń kamienic na terenie miasta Krakowa. Jest to rzecz dla nas w tej chwili już bezsporna - podkreślił prokurator generalny.

Dlatego, mówił, "zdecydowałem się powołać zespół prokuratorski, w skład którego wejdą również przedstawiciele policji. Jego zadaniem będzie dokonanie dokładnej oceny wszystkich tych postępowań, które toczyły się do tej pory na różnych szczeblach prokuratury w Krakowie" - zapowiedział szef MS. Jak dodał, zadaniem zespołu będzie podjęcie postępowań zakończonych decyzjami o umorzeniu bądź odmowie ich prowadzenia. 

W każdym wypadku, kiedy prawo na to pozwoli, zespół ten ma doprowadzić do z jednej strony pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych wyłudzeń i nadużyć. Z drugiej zaś strony podjąć ma wszelkie działania pozakarne, w tym natury cywilnej oraz administracyjnej, aby móc odzyskać to, co uda się jeszcze odzyskać z rąk przestępców i grup zorganizowanych, które działały na terenie miasta Krakowa - zapowiedział minister sprawiedliwości.

Jak wyjaśnił Ziobro, zainteresowanie sytuacją w Krakowie jest skutkiem "różnych doniesień", które do niego trafiły i ma związek z "intensywnym śledztwem, jakie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ale też Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w związku z wyłudzeniami licznych kamienic, nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy".


Ziobro: Podobieństwo między postępowaniami w Warszawie i Krakowie jest uderzające

Podobieństwa dotychczas analizowanych postępowań ws. wyłudzeń nieruchomości w Warszawie i Krakowie są uderzające, prowadzone były z reguły w sposób bardzo pobieżny; zwykle kończyły się umorzeniami - powiedział minister sprawiedliwości

Wszystkie te sprawy na mocy mojego polecenia mają być na nowo podjęte, prowadzone i wyjaśniane na tyle na ile oczywiście będzie to możliwe w ramach porządku prawnego - powiedział Ziobro. Będziemy też badać odrębnie działania krakowskich sądów, szczególnie tych cywilnych, które często w sposób wydaje się bardzo pochopny podejmowały decyzję na podstawie dokumentów przedkładanych, w naszej ocenie, prawdopodobnie przez oszustów - dodał. 

Minister sprawiedliwości zaznaczył równocześnie, że istnieją też istotne różnice wynikające z "pewnych zaszłości prawnych". 

Podobieństwa, jeżeli chodzi o dotychczasową analizę prowadzonych postępowań są uderzające. Zarówno na terenie okręgu warszawskiego jak i na terenie prokuratur podlegających okręgowi krakowskiemu, postępowania były z reguły prowadzone w sposób bardzo pobieżny, ograniczały się do zabezpieczenia elementarnych dokumentów wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa i zwykle kończyły się decyzjami negatywnymi, czyli decyzjami o umorzeniu postępowania - powiedział Ziobro.

Podkreślił, że w bardzo wielu sprawach nawet tego nie wykonywano i prokuratury odmawiały wszczęcia śledztwa. 

Ocenił, że skrócony bieg przedawnień, do którego doprowadziła koalicja PO-PSL może rzutować na ewentualną skuteczność niektórych z tych śledztw. Nie mniej być może nawet w takich sprawach będzie jeszcze szansa na podjęcie jakiś działań o charakterze cywilistycznym bądź administracyjnym - powiedział minister sprawiedliwości. 

"Niewykluczone, że trzeba będzie rozszerzyć działalność komisji"

Niewykluczone, że trzeba będzie zastanowić się nad rozszerzeniem prac komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji lub powołać analogiczne komisje, które zbadają nieprawidłowości w innych częściach Polski - powiedział  Zbigniew Ziobro.

Szef MS poinformował na środowej konferencji prasowej, że podpisał zarządzenie o powołaniu zespołu prokuratorskiego, który zajmie się aferą wyłudzeń kamienic na terenie Krakowa. W jego skład wejdą też policjanci.

Ziobro podkreślał, że wysoko ocenia pracę komisji weryfikacyjnej ds. stołecznej reprywatyzacji, która - jego zdaniem - bardzo dobrze współpracuje z prokuraturą w zakresie prowadzonych postępowań.

I ta działalność - można powiedzieć - jest korzystna dla obu organów państwa, zarówno dla komisji, jak i prokuratury, wbrew takim czarnym wizjom przedstawianym przez niektórych polityków, którzy starali się za wszelką cenę storpedować powołanie komisji do zbadania patologii tak zwanej "pseudoreprywatyzacji" warszawskiej - zaznaczył minister.

Nie wykluczył, że w oparciu o ustalenia prokuratury trzeba będzie zastanowić się nad rozszerzeniem działania komisji weryfikacyjnej lub powołaniem analogicznych komisji dotyczących nieprawidłowości w innych miejscach Polski.

Ale to jest kwestia już przyszłości, do bardzo poważnego zastanowienia. Dzisiaj chciałbym - jako prokurator generalny - spowodować, aby wszystko to, co jest możliwe w ramach porządku prawnego, jaki funkcjonuje w naszym kraju, było zrealizowane przez organa prokuratury, które mi podlegają w obszarze działań procesowych w zakresie prawa karnego, ale też i właśnie tych dziedzinach prawa administracyjnego czy prawa cywilnego - podkreślił Ziobro. 

(ph)