Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza znaleźli miejsce wiecznego spoczynku. Szczątki ośmiu z nich, którzy zginęli w bitwie pod Szackiem - ostatniej wielkiej bitwie obronnej z Sowietami w 1939 roku - lub zostali później zamordowani jako jeńcy, spoczęły na cmentarzu w Mielniku na Wołyniu na Ukrainie.

Odnalezione szczątki żołnierzy pochodzą z kilku grobów odkrytych latem tego roku na Wołyniu. Pochowani dołączyli do 18 kolegów, których ciała odnaleziono w poprzednich latach. Ze szczątków pobrano materiał genetyczny.

Organizatorzy poszukiwań z Fundacji Niepodległości liczą na to, że będą zgłaszać się potomkowie, czy rodziny żołnierzy, którzy wiedzą, że ich dziadkowie czy pradziadkowie mogli zginąć w okolicach Szacka. Będzie można pobrać materiał porównawczy i chociaż na kilku grobach tabliczkę z napisem "żołnierz nieznany" zamienić na tę z imieniem i nazwiskiem. 

(mal)