Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uzgodniły zarys nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie warunków rozbrojenia Iraku - oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji Colin Powell.

Jeszcze dzisiaj wysocy przedstawiciele Departamentu Stanu USA polecą do Paryża i Moskwy, by zapoznać przywódców Francji i Rosji z projektem zapisu. Powiadomiona zostanie również chińska ambasada w Waszyngtonie.

Poparcie lub przynajmniej wstrzymanie się od głosu każdego z tych krajów - stałych członków Rady Bezpieczeństwa jest warunkiem koniecznym, by rezolucja weszła w życie.

Przekonanie Rosjan i Francuzów nie będzie łatwe. Pierwszy z tych krajów utrzymuje, że wszystkie obowiązki Iraku wobec społeczności międzynarodowej zostały już określone w innych rezolucjach i nie ma potrzeby wydawać nowej.

Paryż chciałby natomiast wydania aż dwóch rezolucji - jednej dotyczącej inspekcji irackich arsenałów i drugiej, w której dopuszczone byłoby użycie siły - gdyby Saddam Husajn uniemożliwił lub utrudniał kontrole.

23:00