Jeśli zapalisz papierosa na stacji Kraków Główny, z głośnika na ścianie możesz usłyszeć… pouczenie. Sokiści upominają w ten sposób niesfornych pasażerów - informuje "Dziennik Polski".

Monitoring funkcjonuje na dworcu kolejowym Kraków Główny od dawna. W tym roku jednak stary, analogowy monitoring wideo został zastąpiony przez urządzenia cyfrowe, a zapis wideo gromadzony jest w komputerowych bankach pamięci. Pojawiła się też nowa funkcja systemu dozorowego - zdalne pouczanie niesfornych osób.

Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei, który w centrali monitorowania zobaczy na ekranie zachowanie podróżnego niezgodne z przepisami, może przemówić do niego przez głośnik. I tak na przykład palacze, którzy czasem za nic mają zakaz puszczania dymka na peronach, usłyszą: Tu Straż Ochrony Kolei, proszę zgasić papierosa.

Napomnienia z głośnika usłyszą jednak nie tylko oni. Sokista może także zwrócić uwagę komuś, kto biegnie do ruszającego pociągu albo w inny sposób narusza regulamin porządkowy stacji.