W Opactwie Benedyktów w Tyńcu rozpoczęły się warsztaty dla osób cierpiących na depresję oraz ich rodzin. W ramach zajęć odbędą się m. in. kilkugodzinne sesje relaksacyjne w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce - pisze "Dziennik Polski".

Mnisi przedstawią metody relaksacji, które usprawniają wrażliwość na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, uczą swobodnego dostępu do informacji zwrotnych płynących z naszego organizmu w formie odczuć i emocji a także gimnastykę wyobraźni. Trzeci rodzaj ćwiczeń proponowanych przez mnichów polega na uczeniu wybranych partii mięśni ruchów rozkurczowych poprzez ich odpamiętywanie lub wyobrażanie.

W programie warsztatów są spotkania poświęcone medytacjom. Medytować to znaczy otwierać się wewnętrznie na tajemnicę swojego istnienia, otaczających nas ludzi, świata, w którym żyjemy, medytacja pozwala także porządkować myśli i wskazuje zadania codzienności - wyjaśnia ojciec Jan Paweł Konobrodzki, który prowadzi tynieckie spotkania medytacyjne.

Opactwo Tynieckie ma w swojej ofercie kilkadziesiąt różnego rodzaju spotkań, warsztatów i rekolekcji, które cieszą się dużym powodzeniem. Są przeznaczone dla różnych grup wiekowych i zawodowych.