​Zakończył się proces wypisywania i ewakuacji pacjentów Szpitala w Pszczynie (Śląskie). Trwa komisyjne zamykanie kolejnych oddziałów. Pozostało jeszcze 4 pacjentów - poinformowała w piątek zarządzająca nim Spółka Centrum Dializa. Spółka, której w marcu NFZ wypowiedział umowę na świadczenie usług w szpitalu w Pszczynie, podała we wtorek, że zawiesza działalność placówki z powodu braku personelu. Umowa wygasa 30 czerwca. Władze powiatu deklarują gotowość przejęcia pacjentów i dalszego prowadzenia szpitala.

12 czerwca dyrekcja szpitala zmuszona została do poinformowania odpowiednich urzędów i instytucji o konieczności zawieszenia pracy praktycznie wszystkich oddziałów szpitalnych. Wstrzymane zostały przyjęcia nowych pacjentów i podjęto działania mające doprowadzić do bezpiecznego, a zarazem sprawnego przetransportowania pacjentów pozostających szpitalu, a wymagających dalszego leczenia - poinformował w piątek rzecznik Centrum Dializa Witold Jajszczok. 

Wstępnie określono, że takich pacjentów jest 20, ostatni przetransportowani zostali dzisiaj. Akcja prowadzona była transportem własnym szpitala i  przy użyciu karetek pogotowia ratunkowego. Dyrekcja szpitala znalazła dla tych pacjentów miejsca  w szpitalach w Bielsku-Białej, Żorach, Jastrzębiu i Tychach - dodał. 

Obecnie - jak wyjaśnił - w szpitalu pod właściwą opieką medyczną pozostaje 4 pacjentów.  Trzej z nich wymagają opieki w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jedna pacjentka na oddziale ginekologiczno - położniczym. Szpital zwrócił się o zwołanie konsylium lekarskiego, które ma określić stan pacjentów OIOM oraz możliwość i warunki przeprowadzenia ich ewakuacji.

W dalszym ciągu czynny jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, w którym przebywa 35 pacjentów. Bez zmian działają przyszpitalne poradnie, rehabilitacja oraz laboratorium, a także tzw. ambulatoryjna opieka specjalistyczna czyli pracownia rentgenowska i tomograficzna, które działają na potrzeby poradni.

Stanowisko w sprawie sytuacji w szpitalu wydało w piątek Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Spółka Centrum Dializa próbuje wszelkimi możliwymi sposobami doprowadzić do redukcji personelu, wywierając presję na lekarzy i pielęgniarki, chcąc tym samym znaleźć argumenty dla wcześniejszego zakończenia działalności  i rozesłania kilkunastu pacjentów do innych szpitali - napisali urzędnicy. 

Jednocześnie przyznali oni, że są " pełni podziwu dla postawy personelu - lekarzy i pielęgniarek, którzy nie pozwolili odsunąć się od łóżek pacjentów, trwają przy nich, udzielając im pomocy". Wyrazy uznania dla personelu pszczyńskiego szpitala za jego etyczną postawę i trwanie przy chorych wyraził też śląski oddział NFZ. 

Rzeczniczka oddziału Małgorzata Doros przypomniała, że trwa konkurs na udzielanie od 1 lipca 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczonych przez Centrum Dializa w powiecie pszczyńskim. Jego wynik ma być znany 20 czerwca. Oferty w konkursie złożyła spółka Centrum Dializa oraz spółka powołana przez powiat pszczyński.

Kończymy ustawianie sprzętu na wyremontowanych oddziałach i jesteśmy gotowi przejąć pacjentów i prowadzić Szpital Powiatowy w Pszczynie. 20 czerwca NFZ rozstrzygnie konkurs na leczenie szpitalne w powiecie pszczyńskich, do którego złożyliśmy ofertę - czytamy w piątkowym stanowisku Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 

20 marca 2018 r. dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ rozwiązał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego ze szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa z Sosnowca. Powodem były m.in. negatywne wyniki kontroli przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ, Państwową Straż Pożarną i Śląski Urząd Wojewódzki. Umowa została rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wygasa ona 30 czerwca 2018 r.

Rozwiązując umowę śląski oddział NFZ informował, że przez ostanie 10 lat szpital w Pszczynie był kontrolowany 16 razy; nieprawidłowości wykazywała każda kontrola. Ostatnia, przeprowadzona od 12 czerwca do 25 sierpnia 2017 r., wykazała, że szpital w Pszczynie nie wykonał części zaleceń po kontroli z 2016 r.

Wśród nieprawidłowości wskazanych przez śląski NFZ były m.in. niezapewnienie opieki lekarskiej w oddziale neonatologicznym, gdzie trafiają najciężej chore noworodki, oraz pacjentom na sześciu stanowiskach intensywnej terapii. Brakowało łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, izolatek na oddziałach neurologii, geriatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz neonatologii, a koordynator ds. przeszczepów nie przeszedł wymaganych przez ustawę szkoleń. Nie zapewniono też całodobowej opieki lekarskiej na oddziale chorób wewnętrznych, a opiekę anestezjologiczną dla całego szpitala zapewniał tylko jeden lekarz specjalista.

(ph)