Według Państwowej Komisji Wyborczej wybory samorządowe do rady warszawskiej gminy Centrum muszą się odbyć w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Jak powiedzieli przedstawiciele komisji, ani premier, ani ministerstwo spraw wewnętrznych nie zwróciło się jeszcze oficjalnie do PKW w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu najbogatszej gminy w Polsce.

W miniony piątek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rada gminy i jej zarząd działają nielegalnie. Na skutek tego orzeczenia premier powołał komisarza, który będzie zarządzać gminą do czasu wyborów. Termin wyborów nie został jak dotąd ustalony, ale jak uważa lider SKL Jan Maria Rokita najlepszym terminem jest druga połowa września. Jego zdaniem wybory radnych w tym samym czasie co wybory prezydenckie, jak postulował prezydent Warszawy Paweł Piskorski to niezbyt dobry pomysł. Również opinia komisji wyborczej wskazuje, że nie ma przeszkód, by wybory odbyły się w drugiej połowie września, najlepiej przed 7 października, a nie w czasie wakacji.

Cytat

Są w Warszawie radni, którzy mieszkają w przydzielonych sobie mieszkaniach
Jan Maria Rokita
Jan Maria Rokita chce aby listy z nazwiskami kandydatów na radnych były dowodem na równoprawność 4 partii wchodzących w skład AWS. Poza tym jego zdaniem powinny one być koronnym świadectwem samooczyszczenia się AWS od osądzeń o oszustwa. Jednak nazwisk osób podejrzanych o to Rokita nie chciał zdradzić. „Są w Warszawie radni, którzy się dopuścili różnych skandalicznych wyczynów publicznych. Opinia publiczna szeroko była na ten temat informowana, mówił o tym poprzedni komisaryczny zarządca Warszawy”. Rokita zapewnił, że osobiście będzie strzegł, by wśród radnych nie znalazł się żaden oszust.

Posłuchaj relacji reportera RMF FM z Warszawy Miry Skórki:

14:00