Cztery osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem nieruchomości zatrzymali wrocławscy policjanci na polecenie tamtejszej Prokuratury Regionalnej.

Jak podała w komunikacie Prokuratura Krajowa, grupa przestępcza działała we Wrocławiu i innych miejscach na terenie kraju. 

Cztery osoby działające w tej grupie zostały zatrzymane przez policjantów na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. "Postawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych - podała Prokuratura Krajowa w komunikacie. 

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy jedynie formalnie nabywali nieruchomości oraz wprowadzali pokrzywdzonych w błąd."Sprawcy przedstawiali im nierzetelne i podstępnie wprowadzające w błąd oferty dotyczące udzielania pożyczek pod zastaw nieruchomości"- podała prokuratura. Według niej, z członkami grupy przestępczej współpracowała jedna z kancelarii notarialnych. Zawarcie umów pożyczek następowało przed konkretnym notariuszem. 

"Następnie, podejmowano szereg działań w celu uniknięcia zwrotu należnej wierzytelności poprzez zmienianie nazw i siedzib podmiotów gospodarczych oraz dokonywanie stosownych wpisów w księdze wieczystej przewłaszczonej nieruchomości" - informuje prokuratura. W ten sposób, według śledczych, nabywano prawa własności po znacznie zaniżonej wartości nieruchomości

Do tej pory zarzuty w tej sprawie postawiono dziewięciu osobom, w tym założycielowi i kierującemu grupą. Jak zaznaczono, śledztwo ma charakter rozwojowy.