Strażnicy graniczni pojawią się na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej i Polski 8 listopada i opuszczą je dwa tygodnie później. Kontrole będą przeprowadzane na ponad 120 przejściach z Czechami, Niemcami, Słowacją, a także na morskim odcinku granicy państwa i lotniskach. Ma to związek z konferencją klimatyczną, która będzie odbywać się od 8 do 23 listopada.

Bartłomiej Sienkiewicz podpisał rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną strefy Schengen - powiedział p.o. rzecznika prasowego MSW Paweł Majcher. Na takie rozwiązanie pozwala kodeks graniczny Schengen. Powodem tej decyzji jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas konferencji klimatycznej, która będzie obradować w Warszawie od 11 do 22 listopada - dodał Majcher.

Celem: Zapewnienie bezpieczeństwa

Kontrole zostaną przywrócone od 8 do 23 listopada na 126 przejściach lądowych z Czechami, 58 - ze Słowacją, 43 - z Niemcami, 11 - z Litwą, a także dziewięciu przejściach morskich oraz 18 lotniczych. Wprowadzana regulacja oznacza nie tylko możliwość kontrolowania osób przekraczających granicę, ale również przeciwdziałania wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa - podkreślił Majcher.

MSW zapewnia: ruch podróżnych będzie płynny

MSW zapewnia, że przywrócenie kontroli w praktyce nie będzie się wiązało z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu. Opierając się na doświadczeniach sprzed roku, gdy podczas Euro 2012 obowiązywały podobne przepisy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest przekonane, że ruch podróżnych będzie płynny - powiedział Majcher. Podczas piłkarskich mistrzostw Europy kontrole prowadzono w sposób wyrywkowy.

Projekt rozporządzenia dotyczącego tymczasowego przywrócenia kontroli MSW opublikowało na początku października. Napisano w nim, że zadania związane z wprowadzeniem tymczasowej kontroli będzie realizowała Straż Graniczna wspierana przez policję i straż pożarną, a wydatki na ten cel zostaną pokryte ze środków zaplanowanych na funkcjonowanie SG.

Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych.

Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy - Conferences of the Parties) to doroczne globalne szczyty, podczas których negocjuje się zakres działań na rzecz polityki klimatycznej. Polska organizowała już wcześniej szczyt klimatyczny ONZ w 2008 r. w Poznaniu. Tegoroczna konferencja w Warszawie odbędzie się od 11 do 22 listopada.

MSW przygotowało też projekt zarządzenia premiera ws. użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do pomocy policji w dniach 11-22 listopada. Żandarmi mają pomagać tam, gdzie ubędzie policjantów skierowanych do zabezpieczenia konferencji klimatycznej lub innych wydarzeń.