Żołnierze dostaną dopłaty do kredytów hipotecznych lub wynajmu mieszkań - pisze "Gazeta Wyborcza". W zależności od lokalizacji, dopłata do wynajmowanego mieszkania wyniesie od 300 do 900 zł brutto. Zainteresowanie tą formą dofinansowania jest bardzo duże. Najbardziej skorzystają wojskowe małżeństwa, gdyż każdemu z małżonków przysługuje dopłata.

Przepisy, na podstawie których każdy żołnierz będzie mógł dostać "mieszkaniówkę", wchodzą w życie 1 lipca. Dotychczasowe przepisy pozwalały żołnierzowi tylko na otrzymanie ekwiwalentu za rezygnację z prawa do mieszkania - średnio 139 zł brutto - albo mieszkanie w wojskowym internacie.

MON szacuje, że z "mieszkaniówki" skorzysta 22 tys. żołnierzy, czyli co piąty.