Średnio o ponad 9 zł w miesiącu więcej za wodę i odprowadzenie ścieków zapłaci każdy warszawiak. Nowa taryfa ma zacząć obowiązywać od ostatniego dnia czerwca. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Warszawy.

Za uchwałą zagłosowało 31 radnych, przeciw - 24; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Według nowej taryfy cena za metr sześcienny wody ma wzrosnąć z obecnych 3,33 zł do 4,32 zł, zaś cena za odprowadzenie metra sześciennego ścieków - z 4,34 zł do 5,65 zł. Oznacza to, że łączna cena za metr sześcienny wody i odprowadzenie metra sześciennego ścieków wrośnie z obecnych 7,67 zł do 9,97 zł, czyli o 2 zł 30 groszy.

Biorąc pod uwagę, że każdy warszawiak zużywa w miesiącu średnio 4 m sześc. wody, od końca czerwca będzie płacił o 9,2 zł miesięcznie więcej niż obecnie. Według informacji dołączonych do uchwały w sprawie nowej taryfy, podwyżka jest konieczna ze względu na inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka.