Kłopoty z samodzielnym myśleniem i stosowaniem wiedzy w praktyce - to podstawowe problemy polskich uczniów. Taką opinię po analizie wyników tegorocznych matur i egzaminów gimnazjalnych przedstawiły Ministerstwo Edukacji i Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych nie odbiegają od wieloletnich schematów. Około 80 proc. uczniów radzi sobie z zadaniami. Nie zdaje mniej więcej co piąty. Coraz wyraźniej ujawnia się jednak problem uczniów z samodzielnym myśleniem. Taki materiał jak izotopy kompletnie nie jest rozumiany przez uczniów. Uczeń wie, potrafi to zdefiniować, ale nie potrafi użyć tej wiedzy do rozwiązania problemu. Czyli najwyraźniej szwankuje tutaj myślenie właśnie - mówi szef CKE, Krzysztof Konarzewski.

W przyszłości na maturze ma być więcej zadań, w których uczniowie będą musieli - jak to ujął Konarzewski - jednak kombinować. Za dwa lata natomiast zmieni się forma egzaminów gimnazjalnych. Wprowadzone zostaną sprawdziany przedmiotowe w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.