Mazowiecka inspekcja wyznaczyła pięć punktów poboru próbek wody z Wisły po awarii kolektorów - powiedział PAP Krzysztof Gołębiewski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Woda z rzeki jest badana codziennie.

Wyznaczone przez WIOŚ punkty poboru próbek wody Wisły znajdują się powyżej i poniżej wylotu rzeki z Warszawy, w okolicy Kazunia, Wyszogrodu i Płocka (przed ujęciem wody).

Do końca awarii, czyli do końca praktycznego zrzutu nieoczyszczonych ścieków do Wisły, będziemy pobierali codziennie próbki z tych lokalizacji i poddawali je analizie laboratoryjnej pod kontem substancji chemicznych, a także pod kontem biologicznym - powiedział Gołębiewski.

Jak wyjaśnił, za każdym razem pobiera się około 10 próbek. Są one pobierane z wody w pobliżu brzegu rzeki lub z dalszej części nurtu, jeśli pobór odbywa się z mostu. Wodę pobiera się do odpowiedniego pojemnika, który jest wyjałowiony, żeby próbka była zabezpieczona odpowiednio - dodał Gołębiewski.

Próbki są badane laboratoryjnie. Pierwsze badanie to szybka analiza, która pokazuje, czy w próbce jest substancja chemiczną zagrażająca życiu i zdrowiu ludzi. Jeśli nie, to jako następne wykonuje się badania biologiczne.

Badania biologiczne wykonywane są w stacjonarnym laboratorium GIOŚ w Warszawie. Próbki poddaje się tam badaniom chromatograficznym - opowiedział Gołębiewski. Pozwala to otrzymać wielkość stężeń poszczególnych parametrów tego, co się znajduje w próbce.

O awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" władze Warszawy powiadomiły mieszkańców w środę. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły.

W czwartek po posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił m.in., że kolektorów nie uda się naprawić w ciągu kilku dni. Zapewnił, że cały czas pracują eksperci, by ocenić skutki awarii i jej przyczyny. Jest w tej chwili za wcześnie, żeby mówić, jakie były przyczyny, ponieważ te przyczyny będą przez najbliższe godziny i dni ustalane - mówił. Trudność ustaleń - jak wyjaśnił - polega m.in. na tym, że należy w tym celu zdjąć dużą pokrywę betonową z kolektorów. Podkreślił, że odbywają się pomiary prowadzone m.in. przez służby rządowe. Trzaskowski zapewnił, że Warszawa pomoże miastom leżącym wzdłuż Wisły na północ od stolicy.

Premier Mateusz Morawiecki na czwartek na godz. 19 zwołał sztab kryzysowy - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Wezmą w nim udział m.in. ministrowie środowiska - Henryk Kowalczyk, obrony narodowej - Mariusz Błaszczak i zdrowia - Łukasz Szumowski.