Bez rezultatów zakończyło się posiedzenie prezydium AWS w sprawie utrzymania koalicji. "Nie mam nic nowego do powiedzenia. Nie mam żadnych, ani dobrych, ani złych wiadomości." - stwierdził po spotkaniu prezes SKL Jan Maria Rokita.

A czasu coraz mniej - przedłużający się stan zawieszenia nie najlepiej odbija się na wizerunku Polski. Dziś złoty był słabszy o dwa grosze. Za dolara trzeba było zapłacić cztery i pół złotego. Według ekspertów spadek naszej waluty to wynik tego, co dzieje się w naszej polityce.

A jest niewesoło. Władze AWS za cenę utrzymania koalicji nie wykluczają wymiany Jerzego Buzka na stanowisku premiera, jednak coś za coś - stanowisko miałby też stracić wicepremier i minister finansów, Leszek Balcerowicz - szef Unii. Ta - z kolei - nie chce już żadnych układów i stanowczo odmawia jakichkolwiek targów.

Tymczasem wpływowy amerykański bank inwestycyjny Merrill Lynch, uważa za prawdopodobną rezygnację premiera Jerzego Buzka i objęcie jego urzędu przez marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. To jeden z czterech scenariuszy przyjętych przez bank. Inne zakładają rozwiązanie koalicji i przedterminowe wybory albo stworzenie rządu mniejszościowego przez AWS. Najmniej prawdopodobny scenariusz - to zastąpienie Unii Wolności PSL i mniejszymi partiami.

Wiadomości RMF FM 20:45

Ostatnia zmiana 21:45