Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua wygrało przetarg na przeprowadzenie pierwszego etapu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Do przetargu stanęły trzy firmy. Wybrano ofertę najtańszą, ale jak zapewnia Narodowe Centrum Sportu, najlepiej przygotowaną. Koszt to niecałe 125,5 miliona złotych brutto.

Nie ma żadnych niedomówień, wszystko jest znane. Zapoznali się całkowicie z dokumentacją, z terenem - mówi Janusz Kubicki z NCS. Zapoznano się także ze wszystkimi niedogodnościami, jakie mogą wyniknąć w trakcie budowy. Będą to roboty rozbiórkowe, ziemne oraz związane ze wzmocnieniem gruntu, czyli tzw. palowaniem.

Umowa z Pol-Aqua ma zostać podpisana do końca września. Nie wiadomo, kiedy skończy się pierwszy etap prac, ponieważ nie ma jeszcze harmonogramu.