W Warszawie kolejny odcinek ulicy Świętokrzyskiej pomiędzy ulicami Czackiego i Nowy Świat został zamknięty z powodu budowy drugiej linii metra. Zmieniła się tym samym organizacja ruchu. Część okolicznych ulic dostępna jest tylko dla mieszkańców.

Ruch zostanie utrzymany na Świętokrzyskiej, na odcinku Jasna-Czackiego. Dojazd do tego miejsca będzie możliwy ulicami Czackiego, Mazowiecką i Jasną. Świętokrzyska, między ulicami Czackiego i Mazowiecką, zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku). Na pozostałej części powstaną miejsca parkingowe. Przejezdne pozostaną ulice Jasna i Mazowiecka.

Zmieni się także organizacja ruchu na ulicach Tamka i Kopernika. Tamka - od Kruczkowskiego do Kopernika - będzie dostępna tylko dla mieszkańców obszaru ograniczonego ulicami Foksal, Nowy Świat, Oboźna, Topiel. Dla pozostałych kierowców będzie obowiązywał zakaz ruchu.

Ponadto wprowadzona zostanie możliwość skrętu z Tamki (jadąc "w górę", od strony Kruczkowskiego) w lewo w ulicę Kopernika, w kierunku Ordynackiej.

Budowa metra na zamykanym odcinku Świętokrzyskiej skomplikuje dojazd do budynków w okolicy ulic Kubusia Puchatka i Wareckiej. Dotarcie do nich będzie możliwe jedynie od pl. Powstańców Warszawy, gdyż ulicę Kubusia Puchatka od strony Świętokrzyskiej zagrodzi płot budowy.

Ulica Kubusia Puchatka stanie się dwukierunkowa, podobnie jak odcinek Wareckiej, pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Kubusia Puchatka. Taka organizacja ruchu umożliwi dojazd do posesji z pl. Powstańców Warszawy ulicami Górskiego, Baczyńskiego i Warecką (a wyjazd będzie możliwy jedynie ulicą Warecką). Na ulicach Kubusia Puchatka i Wareckiej zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju, aby parkujące samochody nie blokowały ruchu.

Ciąg ulic Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście będzie wykorzystywany jako objazd dla komunikacji miejskiej, przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących obecnie ograniczeń w ruchu dla pojazdów indywidualnych (ruch tylko pojazdów uprzywilejowanych lub posiadających identyfikator TK)