Policja szuka wandali, którzy zniszczyli zrobionego ze styropianu trzymetrowego Koziołka Matołka w Pacanowie. Chuligani odłamali mu rogi, uszy i nogi. Wprawdzie postać posklejano, ale Koziołek znacznie stracił na urodzie.

Jak powiedziała p.o. dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie Magdalena Jaskółowska, figura była jednym z elementów scenografii wykonanej na czerwcowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Autor scenografii zrobił ją ze specjalnego styropianu. Po festiwalu Koziołka ustawiono w rynku. Cieszył się dużym zainteresowaniem.

W 2005 roku nieznany sprawca skradł brązowy pomnik Koziołka Matołka sprzed Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. Po kilku miesiącach w miejscu skradzionej rzeźby stanęła jej kopia.