Usunięto awarię głównej magistrali ciepłowniczej w Skierniewicach. Ciepło powoli wraca do mieszkań; wszyscy mieszkańcy, których dotknęła awaria, do północy powinni mieć ogrzewanie - twierdzi pracownik firmy dostarczającej ciepło. Z powodu pękniętej rury, od rana 30 tys. mieszkańców Skierniewic pozbawionych było ogrzewania i ciepłej wody.