W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w systemie emerytalnym. Jak mówił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, "fundamentem projektu zmian w systemie emerytalnym jest bezpieczeństwo obecnych i przyszłych emerytów oraz całego systemu emerytalnego".

Kończymy relację "na żywo". Będziemy na bieżąco śledzić informacje z Sejmu. Zapraszamy!

16:47 Grupa dziesięciu prawników kancelarii Dentons chce złożyć pozew zbiorowy przeciwko ustawodawcy, jeśli Sejm uchwali rządowy projekt zmian w OFE. Na razie - jak poinformowali na swojej konferencji prasowej - zawezwali rząd do próby ugodowej.

Prawnicy chcą, aby rząd wycofał się z pomysłu dotyczącego przeniesienia do ZUS środków zgromadzonych w OFE. Liczą na to, że do pozwu dołączą inni konsumenci.

16:40 Posłanka Beata Szydło stwierdziła, że rząd stwarza złudzenia konsultacji i debaty dotyczącej zmian w OFE. Przecież skutki tych zmian zostały zapisane już do projektu budżetu na 2014 r., nad którym kończą się prace w parlamencie. Posłowie koalicji zrobią wszystko, aby kolanem przepchnąć zmiany w systemie emerytalnym - podkreśliła.

16:03 PiS nie przyłoży ręki do dalszego zadłużania Polaków - zapowiedziała natomiast posłanka PiS Beata Szydło. Zapowiedziała też, że podczas prac nad projektem w komisji sejmowej PiS złoży wniosek o wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Każdy Polak ma prawo do wypowiedzenia się na temat przyszłości swojej emerytury - mówiła.

16:03 Według Kopycińskiego propozycja rządu dotycząca przeniesienia części obligacyjnej aktywów OFE do ZUS to "nacjonalizacja i złodziejstwo". Określenie na nowo wysokości składki przekazywanej do OFE nazwał "powolną agonią" funduszy.

16:02 Klub poselski Twój Ruch nie poprze zmian w systemie emerytalnym, ponieważ szkodzi on gospodarce i łamie przepisy konstytucji - powiedział poseł Twojego Ruchu Sławomir Kopyciński.

Po sześciu latach rządu PO i PSL grozi nam widmo bankructwa, a ten projekt ma jedynie oddalić w czasie oficjalne ogłoszenie tego bankructwa, kosztem naszych emerytalnych oszczędności - mówił Kopyciński podczas pierwszego czytania projektu zmian w systemie emerytalnym.

16:00 Rząd powinien przedstawić wizję Polski jako kraju zasobnego, "bogatego bogactwem obywateli, gdzie zarobki są wysokie, a dostęp do świadczeń socjalnych łatwy". Bez przedstawienia takich planów łatwiej będzie wmawiać Polakom, że zostali wywłaszczeni - stwierdził poseł PSL, Henryk Smolarz.

15:45 Rządowa propozycja ws. OFE nie jest wywłaszczeniem, ale próbą przywrócenia normalności, likwidującą patologię - mówił w imieniu PSL poseł Henryk Smolarz. Nas po prostu nie stać na utrzymanie systemu OFE w takiej formie, jak chcą jego obrońcy. Jestem pewien, że Polacy domagają się zmian i zagłosują nogami, przenosząc się do ZUS - dodał.

15:08 PiS nie zgadza się na to, aby zmiany dotyczące OFE zostały wprowadzone w sposób, który umożliwi dalsze zadłużanie się kraju. A po drugie, nie może to być zmiana, która będzie zagrożona roszczeniami odszkodowawczymi - zaznaczył Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

15:05 PiS zapowiada, że będzie wnioskować o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie rządowego projektu zmian w systemie emerytalnym. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że zmiany w OFE nie mogą prowadzić do dalszego zadłużania się Polski.

15:00 Szulc zauważył również, że do tej pory brakuje przepisów, które określałyby sposób wypłat emerytur z OFE. Wytykał również Otwartym Funduszom Emerytalnym, że pobierają od przyszłych emerytów wysokie opłaty. Nie ma zachęt do tego, żeby te prowizje obniżyć - powiedział Szulc. Przypomniał również, że na trzynaście działających na rynku funduszy emerytalnych, aż jedenaście nakłada prowizje na maksymalnym dopuszczanym przez przepisy poziomie.

14:45 Grzechem pierworodnym obecnego systemu emerytalnego jest brak zachęt dla Otwartych Funduszy Emerytalnych, by ze sobą konkurowały - powiedział poseł PO Jakub Szulc.

Reforma emerytalna z 1997 r. to przede wszystkim przejście z systemu zaopatrzeniowego, w myśl którego każdy z nas przechodząc na emeryturę otrzymywał 60 proc. swojego wynagrodzenia z okresu ostatnich trzech miesięcy aktywności zawodowej na system, w którym przyszła emerytura będzie zależna wprost tylko i wyłącznie od tego, ile składki, każdy z nas podczas swej aktywności zawodowej, odprowadzi na rzecz swojej przyszłej emerytury - powiedział Szulc.

14:38 OFE będą mogły inwestować do 30 proc. aktywów za granicą. Dochodzenie do tego pułapu będzie jednak rozłożone w czasie. Do końca przyszłego roku limit zwiększy się o 10 proc., w 2015 r. do 20 proc. i ostatecznie do 30 proc. w 2016 r. To nie nasze widzimisię, ale realizacja wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który zobowiązuje Polskę do usunięcia ograniczeń w inwestycjach zagranicznych OFE - zaznaczył szef resortu pracy.

14:30 Żaden członek OFE nie straci na tej zmianie - zapewniał minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekonywał, wpływ przesunięcia środków do ZUS będzie dla emerytów co najmniej neutralny.

Przypominał również, że środki zewidencjonowane na subkoncie ZUS będą co roku waloryzowane na dotychczasowych zasadach. Z analiz rządowych wynika, że w przyszłości nie będzie to mniej niż zysk z polskich obligacji skarbowych, w które do tej pory OFE inwestowały środki.

14:05 Państwo jest gwarantem świadczeń emerytalnych, a uchylanie się od tej odpowiedzialności jest nie do przyjęcia - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister podkreślił też, że przekazanie środków z OFE do ZUS dopiero w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego nie gwarantuje ich bezpieczeństwa w okresie przedemerytalnym.

14:00 Reforma została przygotowana tak, aby chronić finanse publiczne, jak i dbać o stabilność rynków finansowych - mówił minister pracy. Tłumaczył, że najpilniejszą sprawą do rozwiązania było przygotowanie sposobu wypłat emerytur z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Choć od startu reformy emerytalnej minęło już 14 lat, nikt do tej pory nie określił, jak środki powierzone OFE mają być wypłacane Polakom po przejściu na emeryturę - podkreślił.

13:50 Podsumowaliśmy działalność funduszy emerytalnych, ich wpływ na wysokość emerytur, gospodarkę i wzrost gospodarki(...). Dokonaliśmy również analizy efektywności inwestycji OFE i niektórych kosztów ich funkcjonowania - mówił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Rząd zaproponował w projekcie zmian w systemie emerytalnym, by obligacje Skarbu Państwa posiadane przez Otwarte Fundusze Emerytalne przenieść do ZUS. W związku z tym 3 lutego 2014 r. OFE przekażą do ZUS 51,5 proc. wartości aktywów netto każdego funduszu. W pierwszej kolejności do ZUS trafią obligacje i bony skarbowe. Według rządu zmiana ma obniżyć poziom długu publicznego w relacji do PKB oraz podnieść wiarygodność Polski na rynkach finansowych.

Zgodnie z projektem OFE nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Wprowadzony zostanie minimalny poziom inwestycji OFE w akcje. Będzie on wynosił 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r.

Ponadto przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie - to tzw. suwak bezpieczeństwa. Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

Ubezpieczeni będący członkiem OFE będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. W przypadku pozostałych osób składka będzie ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS.

Pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki spadnie z 3,5 do 1,75 proc. Obniżona będzie również opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE - z 0,8 do 0,4 proc.

Projekt przewiduje też, że do 31 lipca 2014 r. zakazane będą reklamy zawierające informacje o OFE. Zakaz będzie też obowiązywał na trzy miesiące przed kolejnymi tzw. okienkami transferowymi (okresy, w których będzie można zmienić decyzję, czy część składek ma trafiać do OFE, czy całość do ZUS) oraz w czasie ich trwania. Za złamanie zakazu będzie grozić kara sięgająca nawet 3 mln zł.

Zdecydowano, że reklama powinna obiektywnie przedstawiać sytuację finansową funduszu oraz ryzyko związane z przystąpieniem do niego. Zakazana będzie reklama funduszy niespełniająca tych warunków oraz reklama wprowadzająca w błąd.

Przewidziano także wprowadzenie zachęt do oszczędzania na dodatkową emeryturę w tzw. trzecim filarze. Wprowadzona zostanie zryczałtowana stawka dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), która wyniesie 10 proc. Dochód, który jest przekazywany na IKZE, pozostanie zwolniony z podatku, jak to jest obecnie.

(abs)