Mieszkańcy bloku w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej, gdzie znaleziono pocisk artyleryjski mogą wracać do domów. Saperzy zabezpieczyli niewypały z okresu drugiej wojny światowej. Zdetonują je na poligonie.

Ul. Bułgarska została zamknięta. Korki tworzą się na ul. Bukowej, którą do centrum miasta wjeżdża się m.in. od strony lotniska.