Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zmienia nazwę. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Małopolsce zostanie wkrótce akademią - pisze „Dziennik Polski”.

Władze uczelni już wystąpiły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy. Pozwala na to ustawa o szkolnictwie wyższym, która mówi, że akademią może być uczelnia posiadająca przynajmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Te warunki popularny „Frycz” spełnił już w październiku ubiegłego roku, kiedy otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Od grudnia 2007 r. uczelnia może nadawać też stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Zgodnie z ustawą pozwolenie na zmianę nazwy musi wydać minister szkolnictwa wyższego.

Jak udało się gazecie dowiedzieć w MNiSW, wniosek o zmianę nazwy został już przekazany minister do podpisu. Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu KSW stanie się Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.