Jest senacki projekt ustawy, która ma zamykać drogę niemieckim roszczeniem o mienie w Polsce. Dokument zakłada, że do końca marca 2008 roku starostowie złożą w sądach wnioski o sprawdzenie ksiąg wieczystych pod kątem nieruchomości położonych na tzw. ziemiach odzyskanych i na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Gdy w księgach znajdą się zapisy o niemieckich, przedwojennych właścicielach - zostaną one zmienione na "Skarb Państwa".

Z projektem ustawy, która ma zamykać drogę niemieckim roszczeniem o mienie w Polsce wystąpiła 11-osobowa grupa senatorów, w tym szefowa Powiernictwa Polskiego (PP) Dorota

Arciszewska-Mielewczyk z PiS.

Proponowane przepisy mówią o tym, że działania starostów będą podlegać wojewodom, którzy co kwartał będą składać sprawozdania do ministra odpowiadającego za sprawy budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministra skarbu państwa. Pierwsze czytanie projektu ustawy w senackiej komisji zaplanowano na 25 kwietnia.

Kierowane przez Arciszewską-Mielewczyk Powiernictwo Polskie zostało zarejestrowane w styczniu 2005 r. w Gdyni. Głównymi celami organizacji są: pomoc prawna dla polskich obywateli, którzy chcą domagać się odszkodowań za szkody wyrządzone przez III Rzeszę oraz edukacja historyczna społeczeństwa.