Znamy już treść stanowiska premiera w sprawie zaskarżonej przez Andrzeja Dudę ustawy o Sądzie Najwyższym, które wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego. Opinia rządu odrzuca zastrzeżenia prezydenta, uznając, że nowe przepisy nie są niezgodne z konstytucją.

Członkowie rządu zapowiadali drobiazgowe rozwianie wątpliwości prezydenta i to właśnie zawiera licząca blisko 100 stron opinia - informuje dziennikarz RMF FM.

Według rządu kwestionowane przez głowę państwa artykuły są albo wprost zgodne albo nie są niezgodne z konstytucją. 

Autor opinii, szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki odrzuca prezydenckie zastrzeżenia do wprowadzonego w ustawie testu niezawisłości sędziego, zwracając przy tym uwagę, że uprawnienie prezydenta do powoływania sędziów ma raczej akcentować niezależność sądownictwa niż wzmacniać ustrojową pozycję prezydenta. 

W obszernych wywodach stanowisko rządu część prezydenckich uwag uznaje za wprost bezpodstawne. 

Opinia premiera to pierwsze ze stanowisk w sprawie spornej ustawy, jakie trafiły do Trybunału. Jeszcze w tym tygodniu swoją opinię może sędziom przedstawić Sejm.