Na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się uroczystości nadania pośmiertnych awansów polskim oficerom zamordowanym przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Publicznie zostanie odczytanych czternaście tysięcy nazwisk.

Nazwiska 32 najstarszych stopniem oficerów odczytał prezydent Lech Kaczyński. On także, na zakończenie uroczystości w sobotę odczyta nazwiska 30 najniższych rangą oficerów

Na Placu Piłsudskiego ustawiono kilka namiotów i krzesła dla Rodzin Katyńskich, którym harcerze przez całą uroczystość mają rozdawać gorącą herbatę. Odczytywanie nazwisk potrwa wiele godzin; dziś do północy.

Cały Plac Piłsudskiego jest oświetlony, a na środku na przeciwko sceny ustawiony jest krzyż ze zniczy.