Nie każdy wie, że brudna szyba, czy nieczytelna tablica rejestracyjna może nas kosztować aż 500 złotych.

Zabłocone tablice rejestracyjne sprawiają, że nasz samochód jest mało identyfikowalny. Kiedy na drodze dojedzie do kolizji, a jej sprawca ma brudne tablice rejestracyjne i ucieka z miejsca wypadku, trudno będzie go odszukać.

Poza tym musimy przestrzegać prawa ruchu drogowego i zgodnie z jego przepisami utrzymywać samochód w takim stanie technicznym, aby nie stwarzać zagrożenia i nie naruszać porządku ruchu na ulicach. Czyste tablice rejestracyjne i czyste szyby są dla policji wykładnikiem takiego porządku.