Sąd w Toruniu prawomocnie umorzył postępowanie w sprawie rzekomego przyjęcia łapówki przez policjanta z Torunia. Funkcjonariusz miał wziąć pieniądze od zatrzymanej do kontroli matki prokuratorki.

Postępowanie zostało umorzone z powodu braku jakichkolwiek dowodów świadczących o domniemanym przewinieniu policjanta. W tej sytuacji przyjęto za wiarygodną jego wersję wydarzeń.

Policjant od lutego do czerwca był zawieszony w czynnościach służbowych, otrzymywał wówczas jedynie połowę wynagrodzenia. W lipcu został przywrócony do służby, obecna decyzja sądu jest podstawą do wypłacenia mu części poborów utraconej w okresie zawieszenia.

32-letni policjant, w połowie lutego zatrzymał w Toruniu 71-letnią Wandę D., gdy ta wjechała samochodem na pas przeznaczony dla autobusów, by ominąć korek na drodze. Kobieta, po telefonicznej konsultacji z córką, uznała swe przewinienie i zgodziła się przyjąć zaproponowany mandat w wysokości 100 zł i 5 punktów karnych.

Kilka godzin później złożyła oficjalną skargę, że zatrzymujący ją policjant wystawił mandat kredytowy, ale jednocześnie przyjął od niej 100 zł na jego pokrycie. Od kilku lat przepisy zabraniają policji przyjmowania gotówki za nakładane mandaty. Taka możliwość istnieje tylko w stosunku do cudzoziemców i osób bez stałego miejsca zameldowania.

Funkcjonariusz od początku utrzymywał, że żadnych pieniędzy nie przyjął i podkreślał, że zatrzymana kobieta chciała uniknąć kary, powołując się na krewnych w prokuraturze. Tę wersję potwierdziło badanie wariografem, któremu dobrowolnie poddał się policjant.

Andrzej R. został jednak niemal natychmiast zatrzymany i trafił do aresztu, by nie mógł ustalać zeznań ze swym partnerem z patrolu. Areszt wobec policjanta kilkanaście godzin później został uchylony, po skardze skierowanej przez niego do sądu.