Mazowiecki Konserwator Zabytków rozpoczął dziś postępowanie w sprawie wpisania do rejestru ochrony zabytków ulicy Bohaterów Getta w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM. W tym miejscu w sierpniu 1944 roku zginęły setki cywilów i żołnierzy. Teraz powstaje tam nowy apartamentowiec. Wstrzymania budowy domaga się Związek Powstańców Warszawskich. Argumentuje to tym, że w ziemi mogą być jeszcze szczątki ofiar.

Mazowiecki Konserwator Zabytków rozpoczął dziś postępowanie w sprawie wpisania do rejestru ochrony zabytków ulicy Bohaterów Getta w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM. W tym miejscu w sierpniu 1944 roku zginęły setki cywilów i żołnierzy. Teraz powstaje tam nowy apartamentowiec. Wstrzymania budowy domaga się Związek Powstańców Warszawskich. Argumentuje to tym, że w ziemi mogą być jeszcze szczątki ofiar.
Ulica Bohaterów Getta /Rafał Guz /PAP

Wszczęcie postępowania na razie nie wstrzyma budowy. Teraz zebrane mają być materiały - w tym m.in. przedwojenne mapy - na podstawie których będzie można ustalić, co może znajdować się w ziemi, na terenie budowy. Na tej podstawie podjęta będzie ewentualna decyzja o wstrzymaniu budowy. Tę podejmie stołeczny konserwator. 

Dyrekcja spółdzielni, która odpowiada za budowę apartamentowca przekonuje, że działka została gruntownie przekopana - na miejscu nie znaleziono żadnych śladów powstania, w tym nawet gruzów. Taką wersję potwierdzają zatrudnieni też historycy.

Oświadczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W związku z pracami prowadzonymi w rejonie dawnego pasażu Simonsa w pobliżu budynku Arsenału warszawskiego stwierdzam, że wszczynam procedurę wpisu tego terenu do rejestru zabytków. W rejonie tym znajdują się prawdopodobnie nie tylko relikty wcześniejszej zabudowy - kościoła Brygidek pw. Św. Trójcy, będącego najwcześniejszym barokowym kościołem Warszawy zaprojektowanym przez wybitnego architekta królewskiego Giovanniego Battisty Gisleniego, ale i zbudowanego w latach 1900-1903 pasażu Simonsa oraz inne fragmenty zabudowy i liczne pochówki z okresu Powstania Warszawskiego i wcześniejsze (cmentarz Brygidek).

Oświadczam też, że ochrona reliktów zniszczonej zabudowy Warszawy jest jednym z priorytetów mojego urzędu. Także ochrona i szacunek dla grobów powstańczych i wszelkich pamiątek Powstania Warszawskiego, również wcześniejszych grobów i pochówków, jest nie tylko najważniejszym priorytetem Polaka i mieszkańca Warszawy, ale też jest jednym z najważniejszych priorytetów polskiej racji stanu. Zawszę będę chronił groby i pamiątki powstańcze i ich relikty.

Dlatego też dziś wszczynam procedurę wpisu do rejestru zabytków tego terenu.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

(az)