Urząd Lotnictwa Cywilnego zgodził się na czasową lokalizację dźwigu - do wysokości 15 metrów - w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Maszyna może pracować od 1 do 20 sierpnia tego roku w godz. 7-17. Miesiąc temu z powodu prac 17-metrowego dźwigu przez kilka godzin przez dwa dni lotnisko nie przyjmowało samolotów.

Zgodnie z decyzją wykonawca ma - 72 godziny przed rozpoczęciem prac - skontaktować się z krakowskim lotniskiem, aby skoordynować prace dotyczące postawienia żurawia oraz sporządzić stosowną informację dla personelu związanego z operacjami lotniczymi (NOTAM). Na wezwanie zarządzającego lotniskiem uzasadnione przyczynami technicznymi lub atmosferycznymi prace dźwigu mają być wstrzymywane. Urządzenie, jako tymczasowa przeszkoda lotnicza, musi zostać odpowiednio oznakowane.

Zdaniem ULC po uwzględnieniu opinii krakowskiego lotniska oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz spełnieniu przez inwestora postawionych warunków żuraw samochodowy nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu samolotów.

Na początku lipca z powodu prac 17-metrowego dźwigu w pobliżu lotniska w Balicach przez kilka godzin przez dwa dni lotnisko nie przyjmowało samolotów. Po zgłoszeniu przez prezesa krakowskiego lotniska o możliwości zagrożenia bezpieczeństwa lotów powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zablokował prace budowlane. Pod koniec lipca wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uchylił decyzję o wstrzymaniu prac budowlanych prowadzonych w pobliżu lotniska Kraków-Balice, ale bez możliwości używania dźwigu.

Krakowska prokuratura po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego postanowiła nie zajmować się sprawą dźwigu, bowiem uznała, że nie doszło do naruszenia prawa karnego przez sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym.