Od dziś osoby niepełnosprawne nie muszą przynosić zaświadczenia od lekarza, żeby pracować krócej. W życie weszły właśnie nowe przepisy w tej sprawie. Od dziś każdy niepełnosprawny w stopniu znacznym bądź umiarkowanym może pracować maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo, a nie 8 godzin dziennie jak pozostali.

Do tej pory niepełnosprawni musieli przynosić stosowne zaświadczenie od lekarza, teraz nie jest to już wymagane.

Nowe przepisy są efektem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził, że osobom niepełnosprawnym skrócony czas pracy przysługuje niezależnie od zgody lekarza. Wyrok przewiduje, że dziś moc traci obowiązujący od początku 2012 roku niekonstytucyjny przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakładał on uzależnienie skróconego czasu pracy osób niepełnosprawnych od uzyskania zaświadczenia lekarskiego.

Każdy pracodawca musi poinformować swoich pracowników o nowych zasadach.

Co ważne, nowe przepisy o skróconym czasie pracy nie dotyczą osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu na przykład budynków. To szczególnie ważne dla pracowników firm ochroniarskich, bo wielu niepełnosprawnych pracuje jako wartownicy.

Z nowego, skróconego czasu pracy niepełnosprawni mogą zrezygnować na własne życzenie, jeżeli mają na to pozwolenie lekarza.