Podczas prac przebudowy zabytkowej krakowskiej kamienicy doszło do odkrycia około 10 tysięcy zabytkowych monet. Pochodzące z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego monety znajdowały się w piwnicach tzw. Domu Opata.


Monety zostały odkryte podczas budowy hotelu i apartamentowca przy ul. Stradomskiej w Krakowie. Miedziane monety pochodzą z końca XVIII wieku, zostaną poddane starannej konserwacji a następnie przekazane do Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Inwestor podkreśla, że ze względu na historyczny charakter Stradomia, jest przygotowany na  możliwość nowych odkryć archeologicznych. W każdym takim przypadku dokonywane będą kompleksowe badania.


Podobnie będzie w przypadku odkrytych monet. Artefakty zostaną zabezpieczone, sporządzona zostanie ich szczegółowa dokumentacja, a po procesie konserwacji zasilą one zasoby muzeum.