Opisany w książce Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego TW „Henryk” to arcybiskup Henryk Józef Nowacki, nuncjusz apostolski na Słowacji – twierdzi tygodnik „Wprost”. Sam autor książki nie chce ujawnić nazwiska. Mówi jedynie, że informacje o duchownym przekaże do Watykanu.

Z informacji zawartych w książce ks. Zaleskiego wynika, że TW „Henryk” miał podpisać zobowiązanie do współpracy z SB w 1977 roku.

Ksiądz Zaleski wystosował w sprawie TW „Henryka” list do Nuncjatury w Warszawie. Został on jednak zlekceważony. Autor książki "Księża wobec bezpieki" cały czas podkreśla, że wiele wskazuje na to, iż osoba związana w latach 70. i 80. z bezpieką dziś jest czynnym dyplomatą. Ksiądz Zaleski zastrzega, że zrobił wszystko, aby dane TW „Henryka” nie trafiły do wiadomości publicznej.

28 lutego ukazała się książka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. W publikacji ujawniono ponad 30 nazwisk duchownych współpracujących z PRL-owską służbą bezpieczeństwa.