Wielkimi krokami zbliża się 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada na terenie całego kraju oraz za granicą, podczas większych i mniejszych uroczystości, rozbrzmi "Mazurek Dąbrowskiego". Nie każdy zapewne wie, że w Polsce znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Gdzie konkretnie? I kiedy powstało?

Muzeum Hymnu Narodowego mieści się w Będominie na Kaszubach - jest to oddział zamiejscowy Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

Muzeum utworzono w 1978 roku i ulokowano w dworze szlacheckim, należącym w latach 1740-1785 do rodziny Wybickich. Tam urodził się Józef Wybicki, twórca tekstu Mazurka Dąbrowskiego. Zadanie zorganizowania muzeum powierzono historykowi Józefowi Błaszkowskiemu.

Zarówno tematyka zbiorów muzeum, jak i charakter organizowanych wydarzeń związane są w pełni z promocją postaw patriotycznych i ugruntowaniu świadomości tożsamości narodowej - czytamy na stronie placówki.

W 2015 roku nastąpiła zmiana aranżacji wystaw stałych i dodatkowe wzbogacenie ich o obiekty wypożyczone z takich instytucji jak Zamek Królewski w Warszawie czy Muzeum Wojska Polskiego. Eksponowane zbiory zostały podzielone na trzy wystawy stałe: "Józef Wybicki i jego czasy", "Losy Mazurka Dąbrowskiego" oraz "Polskie Symbole Narodowe".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Hymn Polski i jego historia. Zobacz, jak zmieniał się tekst!

ZOBACZ TAKŻE: Hymn Polski w niezwykłym wykonaniu! Litwini zagrali go na... lokomotywach