Jutro Trybunał Konstytucyjny zajmie się zbadaniem legalności ustawy lustracyjnej. Dopiero po wysłuchaniu przedstawiciela Sejmu zdecyduje, czy przesunąć obrady na inny termin, czego oczekiwał Ludwik Dorn. Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że sędziowie raczej nie przychylą się do wniosku marszałka Sejmu.

Nowe zasady lustracji weszły w życie 15 marca. Liczbę osób, które muszą składać oświadczenia o ewentualnych związkach z tajnymi służbami PRL zwiększono do kilkuset tysięcy - będą one sprawdzane przez IPN. Obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego objęto m.in. nielustrowanych dotychczas dziennikarzy i naukowców - część tych środowisk protestuje.

15 maja mija ustawowy termin dostarczania przez pracodawców do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych składanych przez zobowiązanych do tego pracowników.