W tym roku do końca października tlenek węgla zabił 120 osób, w ubiegłym aż 180. Te tragiczne dane przytacza straż pożarna i ostrzega, bo spada temperatura, zaczynamy dogrzewać mieszkania i rośnie ryzyko zaczadzenia. Na początku sezonu grzewczego warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Po pierwsze trzeba koniecznie przeprowadzać obowiązkowe przeglądy instalacji. Gdy ogrzewamy dom węglem, konieczne są one co 3 miesiące, w przypadku gazu lub oleju napędowego - raz na pół roku.

Po drugie nie należy zaklejać na zimę wywietrzników i nie uszczelniać na siłę okien. Trzeba wpuszczać do domu powietrze, bo tlenek węgla powstaje, gdy nie ma pełnego spalania. Wietrzenie zwiększa dotlenienie pomieszczeń i ratuje życie. Podobnie jak czujniki wykrywające niebezpieczne stężenie CO2 - gazu, którego sami nie możemy wyczuć, ponieważ nie ma zapachu ani barwy.