Brak okresu przejściowego przy wprowadzaniu nowych przepisów dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych jest niezgodny z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o odebranie pracodawcom dofinansowania przy zatrudnianiu niepełnosprawnych w wieku emerytalnym.

TK badał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uznał jednocześnie, że nie ma złamania konstytucji w przypadku całego systemu obsługiwania dofinansowania, nie miał także zarzutów wobec zapisów na temat zakładowych funduszy rehabilitacyjnych.

Wyrok Trybunału daje pracodawcom prawo dochodzenia pieniędzy za zatrudnianie niepełnosprawnych w wieku emerytalnym. Mowa o czasie obowiązywania zakwestionowanych przepisów, czyli trzech pierwszych miesiącach marca 2004 roku.