Minister infrastruktury zawiadomił prokuratury w Kępnie, Kielcach i Kościerzynie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby prowadzące szkolenia dla kierowców ciężarówek. Polecił też wojewodom, by w trybie pilnym przeprowadzili kontrole w ośrodkach szkoleniowych.

TVN i TVN24 pokazały w czwartek nagrania ze szkoleń kierowców tirów - organizowanych przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Pracodawców Transportu Drogowego - na których wykładowcy nakłaniają, aby w razie zagrożenia na drogach nie narażali ładunku, tylko powodowali wypadek. "Walcie po osobówce, jest poniżej waszych nóg" - takie instrukcje mogli usłyszeć uczestnicy.

Jednocześnie minister infrastruktury polecił wojewodom sprawdzenie zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami w nadzorowanych przez nich ośrodkach szkoleniowych.

Chodzi o przegląd kadry wykładowców co do posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia zajęć i sprawdzenie, czy w ośrodkach szkolenia istnieją mechanizmy nadzoru wewnętrznego nad prowadzonymi zajęciami, a także wzmożenie działań kontrolnych w ośrodkach w zakresie prawidłowości realizacji programu szkolenia oraz prowadzonej dokumentacji związanej ze szkoleniem.