"Nowy rząd będzie prowadził politykę "odważną i realistyczną, a nade wszystko skuteczną" - zapowiedział w sejmowym expose szef MSZ Witold Waszczykowski. Polska dyplomacja musi aktywnie i podmiotowo kształtować politykę UE i NATO - dodał. W wystąpieniu przed Sejmem Waszczykowski przedstawił posłom informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 r. Po wystąpieniu ministra trwa debata z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych.

Przeczytaj całe wystąpienie ministra Witolda Waszczykowskiego [treść przesłana do Polskiej Agencji Prasowej].

12:40

Kończymy naszą relację na żywo. Zgodnie z harmonogramem obrad, wystąpienia posłów mają trwać do godziny 16. Relację można śledzić na bieżąco na stronie Sejmu.

12:37

Polska nie może prowadzić polityki na klęczkach - dodaje Sanocki.

12:31

Chciałbym podziękować za bardzo dobre wystąpienie. Polska polityka zagraniczna, której symbolem jest minister Sikorski, poniosła klęskę - mówi.

12:30

Na mównicę wchodzi poseł Janusz Sanocki, poseł niezrzeszony

12:29

12:28

Obecne poczucie bezpieczeństwa budujemy w głównej mierze na relacjach z USA, ale to powinno być weryfikowane codziennie - mówi Długi.

12:22

Polska polityka zagraniczna oznacza całość polityki Polski, a nie politykę konkretnej partii czy grupy - mówi poseł. Polska zagraniczna musi dbać o nasze relacje zagraniczne, a nie efekty wewnętrzne - dodaje.

12:20

Na mównicy jest Grzegorz Długi z Kukiz’15.

12:17

Miękkie stwierdzenia o potrzebie stworzeniu infrastruktury wojskowej nie wystarczą - dodaje poseł.

12:14

Należy docenić te wątki (przemówienia - red.), które dotyczą spraw bezpieczeństwa i NATO. Odnotowuję z zadowoleniem, że w tym fragmencie expose było kontynuacją polityki poprzednich rządów, nie tylko tych 8 lat - mówi.

12:12

Na mównicy Tomasz Siemoniak z PO.

12:11

UE powinna iść w kierunku stworzenia instytucji popartej na wartościach. UE może przetrwać kryzys wracając do korzeni - mówi Tarczyński.

12:07

Polska powinna aktywizować działalność patriotyczną Polonii - zapowiada poseł.

12:02

Na mównicę wszedł Dominik Tarczyński. Oparcie polityki o podstawowe wartości zawsze prowadzi do pozytywnych skutków - mówi.

11:55

Chodzicie w pielgrzymkach na polską wieś tylko 2 miesiące przed wyborami - dodaje szef PSL. Panie ministrze, co z obiecanym przez was podwojeniem dopłat unijnych dla polskich rolników? - dodaje.

11:53


11:51

Głosicie piękne hasła o Unii w PE - o integracji, pomocniczości... usłyszałem od ministra zasadę subsydiarności w UE. Ale wy jej nie chcecie stosować w Polsce - mówi Kosiniak-Kamysz.

11:48

Staliśmy się maruderem Europy. Jak możliwe jest to, żeby w ciągu 3 miesięcy dokonać tak złej zmiany? - mówi szef PSL.

11:47

Na mównicy jest Władysław Kosiniak-Kamysz.

11:37

Jak będziemy tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej ustalać, jaką mamy strategię wobec imigrantów efekt będzie taki, że powstanie mini-Schengen - mówi Petru i dodaje: "zgadzam się, że musimy zmienić politykę azylową".

11:34

Projekt na lepszą Polskę ministra może spowodować, że nasi przyjaciele z UE się od nas odwrócą. (...) Nie będzie zgody na politykę, która opluwa Polskę w UE - mówi Petru.

11:34


11:33

Na mównicę wszedł Ryszard Petru.

11:32


Są pewne zgrzyty w tym co do tej pory się działo. Gdy Europa interesowała się Polską, minister sprawiedliwości wysłał publicystyczny list do wiceszefa Komisji Europejskiej - czy on był konsultowany? - pyta poseł.

11:30

Na mównicę wszedł Piotr Apel z Kukiz'15.

11:25

Będziemy wspierać dobre, sensowne pomysły dla Polski - zapowiada szef PO.

11:22

Jeśli ktoś odwraca się bokiem do UE, to zawsze stanie twarzą w twarz z Rosją - dodaje Schetyna.

11:17

Chcemy Europy, która słucha polskiego głosu - tego mi zabrakło w wystąpieniu ministra Waszczykowskiego - mówi Schetyna.

11:15


11:10

Na mównicę na sali sejmowej wszedł Grzegorz Schetyna z PO.

11:02

Były szef MSZ, szef platformy Grzegorz Schetyna twierdzi, że wystąpienie osłabi nasz i tak już zły wizerunek. Europa ma złe doświadczenia z rządami PiS z lat 2005-2007 i boi się, że ta zła polityka będzie się dziś powtarzała - mówi.

11:01

Wielka Brytania będzie miała referendum ws. wyjścia z UE. Więc pytanie do pana ministra, czy też planują w Polsce referendum w sprawie wyjścia z UE - mówił komentując wystąpienie Ryszard Petru z Nowoczesnej.

10:57

Głos po wystąpieniu ministra zabrał Andrzej Duda. Przede wszystkim akcentowanie kwestii bezpieczeństwa, dobrej realizacji naszych priorytetów w politycy międzynarodowej i współdziałania z Polonią. Jestem zadowolony z tego wystąpienia - powiedział. Uważam, że to było ważne i dobre wystąpienie - dodał.

Minister wskazał najważniejsze priorytety w polskiej polityce zagranicznej, przede wszystkim to, co dla mnie ogromne ważne, że to jest i będzie polityka aktywna, że współdziałamy w tym zakresie, że jednym z podstawowych priorytetów jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski przez Sojusz Północnoatlantycki i szczyt NATO w Warszawie - podkreślił.

10:54

Jak zaznacza Gosiewska, zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie i na świecie są usiłowania Rosji na rzecz zajęcia pierwszoplanowej pozycji, która "ma wynikać znowu z siły armat, a nie z siły rozwoju kraju".

10:51

Expose pana ministra wyraziście odzwierciedla główne kierunki myśli politycznej i polityki zagranicznej naszej formacji politycznej oraz w szerszym sensie naszego środowiska. W wielu elementach nawiązuje ono do politycznych koncepcji i strategii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego - ocenia Gosiewska.

10:50

Nasz klub, nasze ugrupowanie, nasz rząd nie jest niechętny Rosjanom - dodaje. Mówi też, że klub PiS popiera dalsze kontakty dyplomatyczne z Rosją, które minister Waszczykowski nazwał "utrzymaniem kanałów komunikacji z Moskwą".  To jest zdecydowanie potrzebne. (...) Dlaczego Polska miałaby je zupełnie wykluczyć? Nasz klub, nasze ugrupowanie, rząd w żadnej mierze nie jest niechętny Rosjanom czy narodowi rosyjskiemu. Rząd pragnie bronić interesów Polski oraz, w miarę naszych możliwości, pomagać naszym sąsiadom, zwłaszcza tym, którzy są napadani - powiedziała.

10:48

Na mównicy jest Małgorzata Gosiewska z PiS. Pragniemy, aby powstawanie odmiennych wizji projektu europejskiego (...) nie miały szans na dalszy rozwój i dokonanie podziałów w Europie - mówi. 

10:40

Rozpoczęła się debata po wystąpieniu Waszczykowskiego. 

10:18

Najpierw jednak marszałek Sejmu zapowiedział 15 minut przerwy w obradach.

10:17

Minister zakończył swoje wystąpienie. Na sali rozległy się brawa. Po wystąpieniu czas na debatę.

10:17

Waszczykowski: W czasach niepewności i niestabilności umocnienie pozycji Rzeczypospolitej wymaga szczególnej troski; niezbędna jest współpraca między prezydentem, parlamentem i rządem. Jest tu także miejsce dla opozycji.

10:16


Polska polityka zagraniczna odzyskuje podmiotowość, której brakowało przez kilka ostatnich lat; pozostanie polityką asertywną, co nie oznacza że konfliktową. Polska nie zamierza zaostrzać stosunków z żadnym partnerem zagranicznym - mówi szef MSZ.

10:15

Szef MSZ: W 2016 r. wzmocnimy polską dyplomację historyczną; równie istotnym priorytetem jest nasilenie walki z negatywnymi stereotypami i szkalowaniem Polski.

10:14

Reagujcie zawsze wtedy, kiedy szkalowane jest dobre imię Polski, kiedy przeinaczana czy wręcz zakłamywana jest historia - zwrócił się do Polonii szef MSZ. Nie chcemy, by kolejne setki tysięcy Polaków wyjeżdżały z Polski - dodał.

10:12

Waszczykowski: Będziemy dopominać się o prawa Polaków wszędzie tam, gdzie nie są one właściwie przestrzegane. Chcemy, aby Polonia i Polacy uzyskali wszystkie prawa, które wynikają z porozumień bilateralnych oraz standardów europejskich.

10:10

W zależności od rozwoju sytuacji rozważamy wznowienie działalności polskich placówek dyplomatycznych w Bagdadzie, Damaszku i Trypolisie - zapowiedział Waszczykowski.

10:10

Będziemy wspierać polskich przedsiębiorców we wzmacnianiu ich obecności za granicą - zadeklarował szef polskiej dyplomacji. Jak podkreślił, polska gospodarka wymaga również wsparcia polskich firm oraz instytucji badawczo-naukowych. Waszczykowski mówił, Polska silnie związana jest z rynkiem europejskim, na który przypada ponad 60 proc. naszych obrotów z zagranicą. Z jednej strony cieszy, że polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą na jednym z najtrudniejszych rynków światowych, z drugiej niepokoi, że tak silnie jesteśmy uzależnieni od koniunktury jednego obszaru gospodarczego - uznał minister.

10:07


Do głównych zadań należy pogłębienie współpracy z Arabią Saudyjską i Katarem, państwami o istotnym znaczeniu dla dywersyfikacji dostaw energii do Polski - zapowiada Waszczykowski.

10:04

"Projekt unii energetycznej z fazy koncepcyjnej musi przejść w fazę realizacyjną; oczekujemy ambitnego pakietu legislacyjnego w obszarze bezpieczeństwa dostaw gazu; krytycznie odnosimy się do projektu Nord Stream2".

09:57


Waszczykowski: W kwestii relokacji uchodźców nie uchylamy się od podjętych przez poprzedni rząd zobowiązań; niezbędnym warunkiem przyjęcia uchodźców w Polsce będzie m.in. pełna weryfikacja tożsamości.

09:56

Podstawą dobrze pojętej równowagi pomiędzy suwerennością a integracją powinny być - według ministra - cztery swobody traktatowe - "wolności przemieszczania się: ludzi, usług, towarów i kapitału" oraz zasada pomocniczości - mówi Waszczykowski.

09:51

Minister zapowiada "mały remanent w sprawach sąsiedzkich" z Niemcami. Podkreślił jednak, że "Polska będzie kontynuować przyjazne relacje z Niemcami, naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem gospodarczym".

09:50

"Będziemy utrzymywać dialog i regularne konsultacje na różnych szczeblach z najważniejszymi partnerami europejskimi - w pierwszej kolejności z Wielką Brytanią". Minister zaznaczył również, że "nie będzie zgody polskich władz na naruszenie jednego z fundamentów Unii - prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się w UE; nie będziemy akceptować rozwiązań, które skutkowałyby dyskryminacją Polaków w jakimkolwiek państwie".

09:47

Minister Waszczykowski mówi o bliższej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej "szczególnie w kwestiach agendy europejskiej, obronności, bezpieczeństwa energetycznego, polityki spójności i infrastruktury".

09:40


Chcemy tworzyć Unię wolnych narodów, równych państw, solidarną i konkurencyjną pod względem gospodarczym, cieszącą się autorytetem w świecie - mówi minister.

09:39

Dalekowzroczna i ambitna polityka wschodnia należy do najważniejszych wymiarów polityki zagranicznej państwa polskiego. Wyzwania płynące z kierunku wschodniego dla naszego i europejskiego bezpieczeństwa w pełni uzasadniają ten punkt widzenia. W interesie Polski jest, by społeczeństwa wschodnioeuropejskie, zgodnie z duchem i literą Karty Narodów Zjednoczonych i OBWE, miały prawo do suwerennego wyboru drogi rozwoju, ustroju politycznego i sojuszy, bez obaw o własne bezpieczeństwo - mówi Waszczykowski.

09:37


09:36


Waszczykowski: w interesie Polski leży wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; będziemy pomagać Ukrainie, ale jednocześnie będziemy wymagać efektywnego wykorzystania tej pomocy.

09:35


Wzajemne zaufanie buduje się przez konkretne gesty; z polskiego punktu widzenia takimi gestami ze strony Rosji mogą być: rzetelna współpraca w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej, zwrot wraku prezydenckiego samolotu - mówi szef MSZ.

09:34

W swoim przemówieniu przed Sejmem Waszczykowski odniósł się m.in. do kryzysu migracyjnego. Zdaniem ministra ta "potężna fala migracji zarobkowej i uchodźców" stanowi dla Europy "narastający problem", na który należy patrzeć w szerszym kontekście "kryzysu sąsiedztwa europejskiego" - destabilizacji i konfliktów zbrojnych na terenach znajdujących się na wschód i na południe od Unii Europejskiej.

09:33


W interesie Polski i Europy leżą pragmatyczne stosunki z Rosją; nie jest to łatwe, zważywszy na odmienne podejście do stosunków międzynarodowych, które nasi sąsiedzi traktują nie jako sferę współpracy, ale geopolitycznej rywalizacji - mówi. Utrzymanie otwartych kanałów komunikacji z Moskwą leży w interesie Polski - podkreśla Waszczykowski. W stosunkach z Rosją zmierzamy do wyrównania relacji oraz uwzględniania naszych interesów - mówi.

09:30


Waszczykowski zwrócił uwagę na budzącą - według niego - najwięcej obaw politykę Rosji, która "zmierza do rewizji po-zimnowojennego porządku europejskiego".

Ilustracją tej logiki jest rosyjska agresja przeciw Ukrainie i wojna, która de facto toczy się już w tym kraju drugi rok. Rosja zmierza do poszerzania własnej strefy wpływów i zahamowania transformacji demokratycznej tych państw Europy Wschodniej, które dążą do zbliżenia z Zachodem. Jest to polityka wsparta rozbudową rosyjskiego potencjału militarnego i działaniami hybrydowymi, w tym propagandowymi - mówił szef polskiej dyplomacji.

09:27

Na Twitterze pojawiają się pierwsze komentarze odnośnie do wystąpienia ministra:

09:26

Waszczykowski mówi o działalności Państwa Islamskiego. Podkreślił, że Polska jest członkiem globalnej koalicji walczącej "z tym zbrodniczym ugrupowaniem". Wspieramy sojuszników oraz partnerów w walce z międzynarodowym terroryzmem. Przypominamy w tym kontekście, że obrona należy się mniejszościom religijnym, a szczególnie chrześcijanom - mówił szef MSZ. Dodał, że Polska współuczestniczy w udzielaniu pomocy humanitarnej ofiarom wojny terrorystycznej.

09:26


Waszczykowski: oczekujemy w toku przygotowań do szczytu NATO w Warszawie silnego wsparcia Stanów Zjednoczonych.

09:25


Naszym celem jest rozwój współpracy w sferze bezpieczeństwa z USA; rok 2016 to czas przejścia do realizacji polsko-amerykańskiej umowy o tarczy antyrakietowej i rozpoczęcia budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie - mówi.

09:23

Wystąpieniu ministra przysłuchuje się prezydent Andrzej Duda:

09:32


Waszczykowski zwrócił uwagę na budzącą - według niego - najwięcej obaw politykę Rosji, która "zmierza do rewizji po-zimnowojennego porządku europejskiego".

Ilustracją tej logiki jest rosyjska agresja przeciw Ukrainie i wojna, która de facto toczy się już w tym kraju drugi rok. Rosja zmierza do poszerzania własnej strefy wpływów i zahamowania transformacji demokratycznej tych państw Europy Wschodniej, które dążą do zbliżenia z Zachodem. Jest to polityka wsparta rozbudową rosyjskiego potencjału militarnego i działaniami hybrydowymi, w tym propagandowymi - mówił szef polskiej dyplomacji.

Z przykrością muszę stwierdzić, że naiwnością była wiara, którą okazywał kilka lat temu jeden z moich poprzedników, że Rosja hołduje wartościom demokratycznym i zasadom prawa międzynarodowego, postulując zaproszenie jej do NATO - powiedział szef MSZ.

09:22

Chcemy, aby w Warszawie NATO praktycznymi krokami potwierdziło wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa również w stosunku do państw wschodniej flanki; nie domagamy się przywilejów, zabiegamy o jednakowy status bezpieczeństwa - mówi szef MSZ.

09:20

W swoim wystąpieniu Waszczykowski mówi, że "priorytetem rządu będzie zapewnienie państwu i obywatelom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Militarnego i stabilności naszych granic oraz gospodarczego - mówi.

09:17


Obawy budzi polityka naszego wielkiego sąsiada na wschodzie, która zmierza do rewizji po-zimnowojennego porządku europejskiego. Rosja zmierza do poszerzania własnej strefy wpływów i rozbudowuje potencjał militarny - mówi Waszczykowski.

09:16

W 2016 roku Polska będzie musiała zmierzyć się z trzema wielkimi kryzysami, które dotknęły Europę: z kryzysem bezpieczeństwa, kryzysem sąsiedztwa oraz kryzysem samego projektu europejskiego - przekonuje szef MSZ.

09:14

Waszczykowski: należy aktywnie i w poczuciu podmiotowości kształtować politykę UE i NATO, dążyć do realizacji interesów RP; obecny rząd jest zdeterminowany, by prowadzić odważną, realistyczną i skuteczną politykę zagraniczną.

09:08:

Harmonijna współpraca między prezydentem a rządem w zakresie polityki zagranicznej wobec trudnych zadań przed nami stojących, jest dziś niezwykle istotna. Współpraca ta wzmacnia pozycję Polski - mówi minister.

Szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawia informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku.
Po expose zaplanowana jest kilkugodzinna debata. Posłowie liczą, że w swoim wystąpieniu Waszczykowski poruszy m.in. tematykę UE i polityki wschodniej. Z dotychczasowych wypowiedzi szefa dyplomacji wynika, że jego wystąpienie poświęcone będzie przede wszystkim problematyce bezpieczeństwa Polski.