Szef MON Mariusz Błaszczak powołał Pełnomocnika MON ds. Współpracy z Weteranami. Został nim Wojciech Drobny, dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednym z jego zadań ma być analiza możliwości ugodowego zakończenia spraw sądowych z zakresu roszczeń zgłaszanych przez weteranów.

Decyzja o powołaniu Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy z Weteranami weszła w życie dziś - z dniem ogłoszenia. Błaszczak zapowiedział, że powoła takiego pełnomocnika po publikacjach medialnych opisujących oddalenie przez sąd, z powodu przedawnienia, roszczeń wobec resortu wnoszonych przez ciężko rannego w Afganistanie weterana.

Do zadań Pełnomocnika należy: "reprezentowanie Ministra Obrony Narodowej wobec weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa"; "analiza możliwości ugodowego zakończenia spraw sądowych z zakresu roszczeń zgłaszanych przez weteranów"; "współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami weteranów, w zakresie spraw wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa".

Pełnomocnik zajmować ma się też: "koordynowaniem działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w zakresie współpracy z weteranami, w tym udzielania pomocy weteranom poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa"; "przedstawianiem Ministrowi Obrony Narodowej informacji, opinii i propozycji wynikających z prowadzonej działalności"; "przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów aktów prawnych dotyczących weteranów"; "opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących weteranów"; "ocenianiem stanu przestrzegania praw weteranów" oraz "współpracą z instytucjami państwowymi, samorządowymi i międzynarodowymi oraz ich wyspecjalizowanymi agendami w zakresie spraw weteranów".

Jak informował w zeszłym tygodniu portal Onet, warszawski sąd oddalił powództwo jednego z weteranów, którzy pozwali MON - żołnierza ciężko rannego w Afganistanie, gdy pod jego Rosomakiem eksplodował ładunek wybuchowy. Jak podał portal, sąd nie zakwestionował poważnego uszczerbku na zdrowiu weterana, a jego powództwo oddalił z powodu przedawnienia.

W 2016 r. w precedensowym wyroku sąd w Warszawie przyznał zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz miesięczną rentę weteranowi, który został ranny w 2010 r. w Afganistanie. Podczas operacji w Afganistanie obrażenia w działaniach bojowych odniosło 869 żołnierzy i cywilów, z czego 361 zostało rannych, czyli wymagało opieki medycznej powyżej siedmiu dni.

Status weterana ma obecnie ok. 20 tys. osób, a weterana poszkodowanego miało jesienią ub.r. 775 żołnierzy i funkcjonariuszy.