"15 marca mamy przedstawić rządowi plan organizacyjny ŚDM ” – poinformował wojewoda małopolski Józef Pilch. Zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania poświęcone łączności, zabezpieczeniu medycznemu (na to spotkanie zaproszony zostanie także wojewoda śląski) oraz bezpieczeństwu podczas ŚDM.

"15 marca mamy przedstawić rządowi plan organizacyjny ŚDM ” – poinformował wojewoda małopolski Józef Pilch. Zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania poświęcone łączności, zabezpieczeniu medycznemu (na to spotkanie zaproszony zostanie także wojewoda śląski) oraz bezpieczeństwu podczas ŚDM.
Kardynał Stanisław Dziwisz na tle logo ŚDM w Krakowie /PAP/Jacek Bednarczyk /PAP

Wojewoda przyznał, że ma nadzieję, iż już w lutym Sejm zajmie się specjalną ustawa dotyczącą ŚDM, której przyjęcie ma ułatwić procedury związane z organizacją tego wydarzenia.

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych chce zwiększenia o 80 mln zł środków, które w projekcie budżetu na 2016 r. przeznaczono na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży - w sumie na ten cel byłoby 180 mln zł.

Ks. Adam Parszywka z Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 podkreślił, że widzi między poszczególnymi ministerstwami "dobrą współpracę". Bez niej nie ma możliwości, żeby to przedsięwzięcie odbyło się z sukcesem. Ze strony Komitetu Organizacyjnego jest optymizm - zaznaczył.

Jak poinformował komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinspektor Mariusz Dąbek nad bezpieczeństwem uczestników Światowych Dni Młodzieży będzie czuwać ok. 7 tys. funkcjonariuszy i pracowników policji, w tym ok. 3 tys. policjantów z innych garnizonów.

Na przygotowania do ŚDM małopolska policja ma w swoim budżecie 43 mln zł plus ok. 20 mln zł z budżetu centralnego policji na pokrycie kosztów zabezpieczenia ŚDM oraz zakup dodatkowego sprzętu m.in. radiowozów, środków łączności oraz ambulansu pirotechnicznego. Podczas ŚDM wzmocnione mają być także siły Państwowej Straży Pożarnej, służbę pełnić będzie ok. 600 strażaków z Małopolski, których wesprze dodatkowych 500 z innych regionów.

Światowe Dni Młodzieży 2016 pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" odbędą się w Krakowie i w Wieliczce w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania - poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie.

(mn)