Rodzice z Suwałk, którzy chcą, aby ich dziecko dostało wyprawkę szkolną, muszą się pośpieszyć. Wnioski o dofinansowanie podręczników można składać do piątku.

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Ważne, aby dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczył 456 złotych. Wartość pomocy wyniesie od 180 zł do 352 zł. Najwięcej otrzymają uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, czyli liceów, techników i zawodówek. Najmniej - pierwszaki z podstawówki.

W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkoły muzycznej I-go stopnia, kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku pozostałych uczniów, nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, utrzymane zostało kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w: klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.