Tylko do środy rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy mogą składać w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc finansową. Do tej pory złożono prawie 68 tysięcy takich pism.

Tylko do środy rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy mogą składać w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc finansową. Do tej pory złożono prawie 68 tysięcy takich pism.
Susza w rolnictwie. Prawie 70 tysięcy wniosków o pomoc. Zdjęcie ilustracyjne /Grzegorz Momot /PAP

Podsumowując wszystkie wnioski rolnicy domagają się łącznie ponad 250 milionów złotych pomocy. Ostatecznie ta kwota na pewno będzie większa, ponieważ wnioski składać można do środy. Z pomocy mogą skorzystać producenci, w których gospodarstwach wystąpiły szkody wyższe niż 30 procent średniej rocznej produkcji. Rolnicy muszą również posiadać  numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc finansowa nie może jednak przekroczyć 15 tysięcy euro.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego ryzyka. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach. Stawka pomocy wynosi: 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Specjalnie dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, biura powiatowe ARiMR będą czynne, co najmniej do godziny 18. Jeżeli rolnik nie będzie mógł złożyć swojego wniosku o pomoc w wyznaczonych godzinach pracy naszych placówek, może zwrócić się do biura powiatowego z prośbą o ustalenie indywidualnego terminu, w którym może tego dokonać. W tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny z kierownikami biur powiatowych.

Piotr Bułakowski