Szpital tymczasowy w Ciechocinku wstrzymał przyjęcia pacjentów po wykryciu w organizmie jednego z pacjentów z COVID-19 także bakterii New Delhi. Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie epidemiologiczne.

Szpital w Ciechocinku wstrzymał przyjęcia. Wykryto u jednego z pacjentów niebezpieczną bakterię.

U jednego z pacjentów 22 Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego (obecnie szpital tymczasowy) wykryto poza COVID-19 również bakterię New Delhi. Ona jest odporna na antybiotyki. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania epidemiologicznego" - powiedział rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.

Wskazał, że postępowanie prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. W związku z zaistniałą sytuacją wstrzymane zostały przyjęcia kolejnych pacjentów do szpitala tymczasowego.

Wszyscy obecnie hospitalizowani w Ciechocinku zostaną przebadani w kierunku możliwego zakażenia bakterią New Delhi.

Co to za bakteria?

Bakteria zwana New Delhi jest bardzo niebezpieczna, bo odporna na leki. Ponadto potrafi przekazać odpornośc na działanie antybiotyków innym bakteriom. Często doprowadza do sepsy, która kończy się śmiercią co drugiego pacjenta. Jest odpowiedzialna za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i wiele innych chorób.