Na stronach Konferencji Episkopatu Polski pojawił się apel do rodziców zatytułowany "Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!". Jego autorem jest biskup Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.


"Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje" - napisał hierarcha. Jak dodał, powołując się na niesprecyzowane doniesienia mediów, w niektórych polskich miastach od września planuje się wprowadzenie edukacji seksualnej. "Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów" - podkreślił bp Mendyk.

Hierarcha zasugerował rodzicom składanie w szkołach specjalnych oświadczeń "w celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia". Wzór takiego dokumentu znalazł się na stronach KEP.