Środa Popielcowa to dla Kościoła katolickiego dzień, kiedy rozpoczyna się okres – trwającego 40 dni – Wielkiego Postu. Tradycyjnie wówczas wierni idą do świątyń i podczas mszy świętej uczestniczą w obrzędzie posypania głowy popiołem. Ze względu na czas pandemii Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała specjalne zalecenia.

Ze względu na stan epidemii wydano specjalne zalecenia, które opisują w jaki sposób ma wyglądać tradycyjny obrzęd posypywania głów wiernych popiołem.

"(...) Po pobłogosławieniu popiołu i pokropieniu go wodą święconą w milczeniu, kapłan zwraca się do obecnych, recytując jeden raz formułę, którą znajdujemy w Mszale Rzymskim: 'Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię' albo 'Pamiętaj, że jesteś prochem, i w proch się obrócisz'. Następnie kapłan oczyszcza ręce, zakłada maskę ochronną, zasłaniając usta i nos, i posypuje głowy tym, którzy do niego przychodzą, lub, jeśli to stosowne, idzie do tych, którzy stoją na swoich miejscach, nie wypowiadając żadnych słów" - czytamy specjalnej nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa ma zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Restrykcje dotyczące kościołów

Idąc na mszę świętą, należy pamiętać o obostrzeniach, które obowiązują w kościołach. Trzeba zasłaniać usta i nos - podobnie, jak w innych miejscach użytku publicznego -  (nie dotyczy to osób sprawujących kult), a także zachować dystans co najmniej 1,5 m.

Limit osób w świątyniach to jedna osoba na 15 m kw.

Środa Popielcowa w Kościele katolickim

Środa Popielcowa przypada w tym roku 17 lutego.

Zgodnie z zasadami kodeksu prawa kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Post ścisły jest obowiązkowy dla wszystkich wiernych od 18. do 60. roku życia, a wstrzemięźliwością od mięsa objęci są wierni powyżej 14 lat.

Wierni - chociaż nie jest to obowiązkowe - uczestniczą wtedy w mszy świętej, podczas której biorą udział w tradycyjnym obrzędzie posypywania głów popiołem.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT TRADYCJI ŚRODY POPIELCOWEJ: Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Katolicy sypią głowy popiołem