Prokuratorzy mają zaskarżać do sądów administracyjnych decyzje władz samorządowych, wprowadzających opłaty za parkowanie w dni wolne od pracy. Takie polecenie śledczym z całej Polski wydał zastępca prokuratora generalnego.

Polecenie to efekt analizy uchwał o opłatach za parkowanie wydanych przez gdańskich samorządowców. Na jej podstawie prokuratura zaskarżyła do sądu 9 takich postanowień. Przewidywały one obowiązek płacenia za postój również w soboty. W województwie pomorskim przygotowywanych jest 12 podobnych skarg.

Według prokuratury generalnej, śledczy w całej Polsce powinni się przyjrzeć takim praktykom samorządowców. Jak twierdzi szefostwo prokuratury, pobieranie opłat za parkowanie w dni soboty i niedziele jest sprzeczne z ustawą o drogach publicznych, która przewiduje, że taką opłatę można pobierać tylko w dni robocze.

(abs)