Tytuł polityka roku w Polsce otrzymał premier Mateusz Morawiecki, a politykiem roku na świecie został prezydent USA Donald Trump – to wyniki sondażu CBOS. Duża część ankietowanych nie potrafiła podać osoby, która zasługiwałaby na takie wyróżnienie.

Tytuł polityka roku w Polsce otrzymał premier Mateusz Morawiecki, a politykiem roku na świecie został prezydent USA Donald Trump – to wyniki sondażu CBOS. Duża część ankietowanych nie potrafiła podać osoby, która zasługiwałaby na takie wyróżnienie.
Premier Mateusz Morawiecki /Wojciech Pacewicz /PAP

CBOS zadał respondentom pytanie, któremu z polskich polityków należy się miano polityka roku 2018. "Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i)" - wyjaśniono.

53 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać osoby, która w ich opinii zasługiwałaby na takie wyróżnienie. 22 proc. uznało, że żaden ze znanych im przedstawicieli polskiej sceny politycznej nie zasługuje na ten tytuł.

Pozostali respondenci wymienili w sumie ponad pięćdziesiąt nazwisk polityków. Tylko czterech uzyskało więcej niż 2 proc. głosów.

13 proc. respondentów tytuł polityka roku 2018 przyznało premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Drugie miejsce zajął prezydent Andrzej Duda (10 proc.). Na trzeciej pozycji - 6 proc. wskazań - ulokował się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Czwarte miejsce przypadło byłemu premierowi i szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi (4 proc.).


Na pytanie o polityka roku na świecie 49 proc. ankietowanych nie umiało podać nazwiska żadnego polityka. 18 proc. ankietowanych uznało, że żaden ze znanych im polityków zagranicznych nie odegrał w ciągu minionych dwunastu miesięcy na tyle znaczącej roli w polityce międzynarodowej, by zasłużyć na ten tytuł.

Pozostali badani wskazali 28 nazwisk, z których dziewięć pojawiało się w wypowiedziach co najmniej 1 proc. ankietowanych.

Na arenie międzynarodowej tytuł polityka roku 2018 Polacy przyznali prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi - wytypowało go 14 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajęła kanclerz Niemiec Angela Merkel, którą wskazało 5 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymali oni po 3 proc. głosów.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 29 listopada - 9 grudnia 2018 roku na liczącej 942 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 


opracowanie:
Maciej Nycz