48 proc. Polaków negatywnie ocenia działania rządu, natomiast pozytywny stosunek do rządu ma 41 proc. badanych. 11 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat - wynika z sierpniowego badania Kantar pt. "Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta".

W sierpniu 2020 roku Kantar przeprowadził comiesięczny sondaż, w którym Polacy poproszeni zostali o ocenę pracy rządu, urzędu premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy.

Z badania wynika, że 48 proc. Polaków negatywnie ocenia działania rządu, natomiast pozytywny stosunek do rządu ma 41 proc. badanych. 11 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat. W sierpniu o 2 punkty procentowe spadł odsetek osób pozytywnie oceniających pracę rządu. Udział osób oceniających rząd negatywnie wzrósł o 1 punkt procentowy. O 1 punkt procentowy wzrósł również odsetek osób niemających zdania w tej sprawie.

Z sondażu dowiadujemy się, że funkcjonowanie rządu najlepiej ocenia elektorat Prawa i Sprawiedliwości (92 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o sympatiach prawicowych (79 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (85 proc. ocen negatywnych), a także respondenci o poglądach lewicowych (82 proc.). Rząd lepiej oceniają osoby w wieku powyżej 60 lat, osoby wierzące oraz regularnie praktykujące, a także mieszkańcy regionu centralnego. Pracę rządu gorzej oceniają natomiast czterdziestolatkowie, mieszkańcy miast powyżej 100-500 tyś. oraz regionu pomorskiego.

Jak oceniany jest premier?

43 proc. respondentów pozytywnie ocenia urząd premiera Morawieckiego. Odsetek osób niezadowolonych wynosi 47 proc. 10 proc. badanych nie potrafiło wyrazić zdania w tej sprawie. W porównaniu do lipca ocena Mateusza Morawieckiego uległa nieznacznej zmianie. Odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera wzrósł o 1 punkt procentowy, a udział osób pozytywnie go oceniających zmalał o 2 punkty procentowe. Odsetek osób niezdecydowanych wzrósł o 1 punkt procentowy.

Premier Mateusz Morawiecki otrzymuje najwięcej ocen pozytywnych od wyborców Prawa i Sprawiedliwości 93 proc. oraz osób o poglądach prawicowych (80 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat Koalicji Obywatelskiej (84 proc.), a także badani o poglądach lewicowych (80 proc.). Największe zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób najstarszych, o wykształceniu podstawowym, mieszkańców miast do 20 tys., regionu centralnego oraz osób wierzących i regularnie praktykujących. Gorsze oceny premierowi przyznają częściej osoby dwudziesto- i trzydziestoletnie, z wykształceniem wyższym oraz z miast, w których jest 100-500 tys. mieszkańców.

Prezydent ma tyle samo przeciwników, co zwolenników

W sierpniu 46 proc. Polaków oceniło prezydenta pozytywnie. Taki sam odsetek osób ma negatywną opinię na temat pracy Andrzeja Dudy. 8 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Wypełnianie obowiązków przez prezydenta Andrzeja Dudę, podobnie jak w przypadku rządu i premiera, najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (81 proc.). Urząd prezydenta Dudy gorzej natomiast oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (83 proc.) oraz badani o lewicowych poglądach politycznych (81 proc.).

Z pracy prezydenta częściej zadowolone są osoby w wieku 50-59 lat, mieszkańcy miast powyżej 500 tys. oraz osoby wierzące i praktykujące. Najbardziej niezadowoleni z tego, jak Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki, są osoby o wykształceniu wyższym, mieszkańcy miast 10-500 tys. oraz regionów katowickiego i pomorskiego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-12 sierpnia 2020 r. na reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).