W środę w Krakowie wprowadzona zostanie darmowa komunikacja miejska. Powodem jest fatalny stan powietrza.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w środę, 16 grudnia istnieje możliwość przekroczenia średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci, osoby starsze, z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni. Należy też ograniczyć wysiłek fizyczny np. uprawianie sportu.