Lokalizacja, przyjazna atmosfera i darmowe Wi-Fi – te czynniki są najistotniejsze dla Polaków w obiekcie zakwaterowania podczas delegacji. Podczas gdy prawie połowa wyjeżdżających służbowo nocuje w hotelach 4-5-gwiazdkowych, tyle samo otrzymuje dietę w wysokości ustawowego minimum 30 zł na dzień - wynika z badania „Polacy w delegacji – standardy i zwyczaje” przeprowadzonego na zlecenie Vienna House.

Badanie pokazuje, że Polacy podróżują często, ale na krótko. 43% ankietowanych wybiera się w podróż służbową ponad 7 razy w roku. Oznacza to, że Polacy w swoich działaniach biznesowych nie zamykają się już w obrębie miejsca siedziby swojej firmy, lecz prowadzą je na skalę ogólnopolską, a coraz częściej także europejską. Najczęściej wyjeżdżamy na dwa (42%) albo jeden nocleg (39%), co tłumaczy niejako częstotliwość tych podróży. Mimo, że celem podróży służbowej nie jest wypoczynek, Polacy w delegacji i tak zwracają uwagę na wysoki standard i usługi, które oferuje miejsce zakwaterowania.

Prawie połowa badanych deklaruje, że podczas delegacji przebywa w hotelach 4-5 gwiazdkowych (47%), jednak w większości w pokojach standardowych (88%). Pracownicy deklarują również dosyć dużą swobodę w podejmowaniu decyzji o miejscu zakwaterowania - ponad połowa ankietowanych takiego wyboru dokonuje samodzielnie (51%). Jak widać, pracodawcy starają się zapewniać komfort wyboru swoim pracownikom, choć z drugiej strony jedna piąta badanych przyznaje, że to umowy korporacyjne z hotelami warunkują ich wybór. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że co trzeci z ankietowanych to osoba pracująca w dużych firmach zatrudniających powyżej 500 osób.

Dla większości ankietowanych decydującym czynnikiem o wyborze miejsca zakwaterowania podczas delegacji jest lokalizacja (77%). Co ciekawe, cenę doby hotelowej wskazywano na drugim miejscu, co pokazuje, że dla podróżujących służbowo istotniejsze są warunki do pracy i spotkań biznesowych w miejscu pobytu. Będąc już w miejscu pobytu na delegacji, dla 83% podróżujących najważniejszym udogodnieniem jest lokalizacja, a dla  58% - dostęp do darmowego Wi-Fi. To pokazuje, jak dużą rolę odgrywa Internet we współczesnych działaniach biznesowych.

Badanie "Polacy w delegacji" pokazuje także nowe trendy w podróżach służbowych. Zdecydowana większość podróżnych pracuje we własnym pokoju hotelowym (87%), jednak co trzeci ankietowany przyznał, że chętnie pracowałby w strefie coworkingowej w miejscu zakwaterowania (34%).