Mimo braku opinii biegłych z zakresu balistyki nie będzie przesunięcia terminu zakończenia śledztwa w sprawie Nangar Khel - zapewnia poznańska prokuratura wojskowa. Wczoraj minął termin nadesłania przez ekspertów wyników badań moździerza, z którego ostrzelano afgańską wioskę.

Termin wydania opinii ulegnie przesunięciu. Biegli zapewnili mnie, że opinia zostanie sporządzona, z uwagi na skomplikowany charakter, do końca maja - oświadczył prokurator Karol Frankowski, który zapewnia, że śledztwo zakończy się do końca czerwca.

Poznańska Prokuratura Wojskowa wysłała dziś do sądu zażalenie na wypuszczenie z aresztu trzech podejrzanych szeregowców. Śledczy powołują się na zagrożenie matactwem oraz na grożącą żołnierzom wysoką karę.

Do tragicznej w skutkach akcji polskich żołnierzy, w wyniku której zginęło ośmioro afgańskich cywili, w tym kobiety i dzieci, doszło w sierpniu 2007 r. Podejrzanych w związku z nią jest siedmiu żołnierzy z 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego.

Trzech szeregowców wyszło w poniedziałek z aresztów; zostali zawieszeni w obowiązkach i mają zakaz opuszczania kraju. Czterem ich dowódcom sąd przedłużył areszt do 13 sierpnia.